Brännerigården

Brännerigården på Västerlånggatan F.d Swartzka teatern, uppförd 1734, sannolikt som bostadshus i en stadsgård. Borås enda kvarvarande byggnad på sin ursprungliga plats. Byggnaden ingick senare i ett kronobränneri som anlades 1776 och därav namnet. Byggnaden användes...LÄS MER
Blogg

Österlånggatan

Österlånggatan går från Järnvägsgatan till Fabriksgatan. En av det äldsta gatorna i Borås, nämns redan år 1663. I en gammal Boråskarta från 1728 står: "Östre Långgatan". Österlånggatan slutade vid Fabriksgatan, men gatans fortsättning förbi Lidaholm och...LÄS MER
Blogg

Stora Brogatan

Stora Brogatan går från Västerbro till Sturegatan. Borås första gågata. Med all sannolikhet den äldsta gatan i Borås. När Gustav II Adolf gästade Borås i juni 1624 stenlades gatan strax därefter. Stensättningen kostade 31 daler. Gatan kallades "Stora...LÄS MER
Blogg

Sandgärdsgatan

Trähuset till vänster byggdes på 1830 o fick stå kvar till Svarta Örns Orden byggde nytt ordenshus. Tätt inpå stadskärnan fanns denna idyll med syrénberså, blomrabatter, en liten köksträdgård med krusbärsbuskar o olika fruktträd. Gården hade...LÄS MER
Blogg

Allegatan – Källegatan

CG Rydin var en driftig man som 1834 fick patent på metoden att gjuta kalkbrukshus, sk stöphus. Rydin gav även ut Borås Tidning mellan 1838 – 1876. Bilden är från 1930. Huset på bilden är det...LÄS MER
Blogg

Tullstugan på Tullen

En liten historia om Tullstugan. En fångtransport från kronohäktet i Alingsås till Vedens häradsrätt i Borås år 1842. De passerade därvid Cathrinebergs vägtull, som tullen kallades då. Jag citerar: "När H och L transporterades från kronohäktet...LÄS MER
Blogg

Allégatan-Yxhammarsgatan

Årtal ca 1930-1935, kvarter Balder till höger som nu är ett minne blott ett helt kvarter som försvann på 70-talet och blev ersatt av Hotell Plaza och Högskolan. Grand Hotell till vänster som fortfarande står kvar....LÄS MER
Blogg

Allégatan Kvarter Balder

Brunnsgatan var namnet fram till 1887, bilden är troligen tagen på 1930-talet. Husen på bilden tillhör kvarter Balder som sedan revs på 1970-talet Plaza hotell och Högskolan ligger här i dag. Sänkningen av gatan berodde på...LÄS MER
Blogg

Sven Erikssonsplatsen

Nymanska Gården rakt fram, Molanders Café skymtar i höger bildkant. Till vänster Park Hotell och bakom Nymanska Gården ligger fattighuset Bracka. Platsen kallades även för ”Gresatorget”. Nymaska gården finns numera i Ramnaparken. Det nämns i kommentarerna...LÄS MER
Blogg