Sjöbo Hållplats

Blogg

Sjöbo hållplats låg 2,8 km från Borås Övre station och det har funnits en tidigare hållplats vid Sjöbomosse. När ett första kostnadsförslag för en spårviddsändring år 1878 i anslutning till planeringen av Varbergsbanan upptas Sjöbomosse bland de lastningsplatser där sidospår, lastbryggor med mera skulle omlägga men det finns inga uppgifter om något sidospår under någon period har påträffats. Den 23 september år 1908 beviljades en framställan som var undertecknad av 17 namn om att ”torgtågen” som då gick onsdagar och lördagar skulle få göra uppehåll vid hållplatsen. År 1909 uppfördes en väntpaviljong väster om spåret och strax söder om vägövergången på backkrönet. Bebyggelsen hade vid denna tid blivit allt tätare och tätare på Sjöbo men trots detta var man restriktiv med att anordna flera uppehåll. I augusti år 1910 avslogs an anhållan från ca 30 trafikanter om stopp för ordinarie tåg, men två år senare gav dock bolaget efter för trycket så tåg nr 1, 7 och 10 fick stanna även vintertid.

Ibland löste de resande uppehållsproblemen på egen hand med drastiska metoder, enligt en notis i Borås Tidning så åtalades en person för att med röd flaggsignal ha stoppat tåg nr. 4 vid Sjöbo den 19 juni årtalet år okänt.  Hans son skulle följa med på en skolresa och avsåg att först åka med ett annat tåg in mot Borås för att där påstiga tåg nr. 4 som inte skulle stanna i Sjöbo.  År 1907 flyttades banvaktstugan vid Sjöbo från spårets västra sida till dess östra sida. Den 1 juni år 1921 anslog styrelsen 625 kr för förbättringar av väntrummet, men kamin i byggnaden ansågs obehövligt trots vintertrafik och ströks från vinterlistan. Under 1930-talets början kom konkurrensen från bussarna att bli allt mer kännbar för järnvägen.

Från och med den 15 maj år 1930 fanns man det nödvändigt att dra in alla uppehåll vid Sjöbo och strax efter tog man bort väntkuren och en 43 meter långa träplattformen. Under andra världskrigets utbrott innebar dock kraftiga restriktioner för landsvägstrafiken och sedan SJ under år 1943 i vissa lokaltåg ersatt ångloken med gengasdrivna rälsbussar anordnades från och med den 5 juni år 1944 på nytt en provisorisk hållplats på Sjöbo. En ny träplattform uppbyggdes på samma plats som den gamla och en ny namnskylt sattes upp men någon ny väntkur blev det inte. Den 11 juni år 1945 drogs hållplatsen in igen. Sitter här och tänker på banvaktstugan som fanns där, är det någon av mina läsare som har bild på banvaktstugan och likaså när man rev stugan. Jag har för mig att jag har sett denna stuga i min ”ungdom” men är inte helt säker och om det är den jag tänker på så är det inte så länge sedan den revs. Den fungerade väl även som typ en knarkarkvart om jag inte missminner mig. Vet du något om detta får du gärna maila mig och även om du har en bild på stugan.