Andersson & Ström

Byggnaden till höger hade Andersson & Ström sin verkstad i den låga delen fanns utställningshallen och byggnaden längst till vänster hade de sin butik. Idag ser det lite annorlunda ut här, framför Andersson & Ström är...LÄS MER
Blogg

Landalagatan 20

Landalagatan väster om Norrby Långgata, fick sitt namn år 1907. Gatunamnet efter statsjord Landala. Huset är uppfört år 1908 av Aug. Ekberg, huset bestod av 2 våningar och inredd vindsvåning, 7 lägenheter, affärslokal och skomakarverkstad. Aug....LÄS MER
Blogg

Kyrkan som överlevt fyra stadsbränder Del 3 (3)

Återigen följde ett kostsamt och mödosamt arbete med att återställa kyrkan. Under arbetets gång genomfördes också en del förändringar, bland annat byggdes en ny sakristia med ett scenvalv vid kyrkans kor. Bränder var inte det enda...LÄS MER
Blogg

Kyrkan som överlevt fyra stadsbränder Del 2 (3)

Tak och fönster var det som prioriterades vid återuppbyggnaden för att kyrkan skulle kunna stå emot väder och vind och när det var klart återupptog Hans Schmidt arbetet med att mura färdigt tornet. Året efter kunde...LÄS MER
Blogg

Annebergs Spinneri

Kullen bakom skorstenarna har vi den så kallade galgbacken och till höger Ryssby Klint. Natten till den 16 februari 1901 härjades fabriken av en stor brand, fabriken var då en av Borås största fabriker. Elden bröt...LÄS MER
Blogg

Texaco på Ålgårdsvägen

Ålgårdsvägen går från Skaraborgsvägen till Ålgården, den fick sitt namn år 1907. Skaraborgsvägen går från Österlånggatan och till Fristadsvägen. Byggnaden uppfördes år 1929 i två våningar, 2 lägenheter och affärslokaler.  De butiker som fanns här på...LÄS MER
Blogg

Kyrkan som överlevt fyra stadsbränder Del 1 (3)

(Klicka på bilderna så blir som större) Från de allra flesta platser i centrala Borås kan man se Caroli kyrkas bruna, rundade torn. Sin plats, mitt i staden, har den ärvt av minst två föregångare. I...LÄS MER
Blogg

Caroli kyrkan Del 3

Caroli kyrka håller ännu fast vid den gotiska tradition som präglade kyrkobyggnadskonsten under Gustav II Adolfs tid. Det långsträckta treskeppiga kyrkorummet med dess pelare, kor och västtorn skiljer sig inte mycket från den senmedeltida kyrkotypen.  1914...LÄS MER
Blogg

Skolgatan

En bild från Skolgatan, bakom oss har vi Sturegatan och den korsande gatan är Staketgatan/Kungsgatan/Kungsleden. Huset till höger finns fortfarande kvar och det byggdes år 1905 och kallades då ”Villa Mauritz Nilsson”. Mauritz var ägare till...LÄS MER
Blogg

Fjärrbusstationen

I vänsterkant skymtar Erlabolaget och mitt i bild ser vi Caltex som låg på Österlånggatan, det stora huset är Sirusskolan som ligger i korsningen Österlånggatan-Fabriksgatan-Allégatan. Byggnaden är uppförd år 1886 av Borås Stad och är tillbyggd...LÄS MER
Blogg