Wijndruforna Del 2 (3)

I 1654 års ansökan hade Johan beskrivits som "skicklig och försiktig". Detta skulle visa sig vara en felbedömning. Johan Wijndrufs eftermäle har blivit mycket mörkt. Klart är att han var en energisk man. Som hos fadern...LÄS MER
Blogg

Wijndruforna Del 1 av 3

År 1634 valdes Sven Persson till borgmästare, Sven I Sjöbo som med tiden kallade sig Wijndruf, tycks ha skött sin syssla till allmän belåtenhet. Flera goda vitsord om detta har bevarats. Hans styre tycks ha stått...LÄS MER
Blogg

Norrvikens Garveri

Här står Norrvikens Garveri rivs och får lämna plats för Konstsilkes fabriker och enligt uppgift så ska bilder vara fotograferad år 1931. Man ser på bilden att man har börjat riva taket på tegelbyggnaden, det lilla...LÄS MER
Blogg

Allègatan och Tryckerigatan

Tyvärr kunde jag inte lägga ut några inlägg nu i helgen eftersom att jag inte kunde logga in på bloggen men nu är problemet löst Korsningen Allégatan och Tryckerigatan och Järnvägsgatan längst bort. Bilden är fotograferad...LÄS MER
Blogg

Borås - Ulricehamns Järnvägs lokstall

Ett gammalt lokstall som byggdes enligt uppgifter jag har fått 1916. Detta stall ligger på Hållingsgatan nedanför Blomsterlandet. De lok som är med på bilden är lok nr 1, 2 och 3 och bilden är fotograferad...LÄS MER
Blogg

Sandwalls Ångbryggeri

Sandwalls Bryggeri på Bryggaregatan speglar sig så fint i Viskans vatten och den fina stensatta kanten. En mycket vacker bild på en vacker fabriksbyggnad som i dag inte finns kvar. Nu på platsen finns Vårdcentralen där...LÄS MER
Blogg

Åhaga Verkstad Del 2 (2)

Relativt få förändringar har gjorts sedan tillbyggnaden mot norr tillkom. Ett mindre transformatorhus uppfördes mot söder invid pannhuset år 1950 och en mindre tillbyggnad för elfunktioner har tillkommit utmed den södra långfasaden. Den sistnämnda utbyggnaden gjordes...LÄS MER
Blogg

Åhaga Verkstad Del 1 (2)

Åhaga Verkstad startades 1903 och drevs sedan som ett enskilt bolag fram till 1940-talet då staten genom SJ övertog driften. Anläggningen fungerade som reparationsverkstad för i huvudsak lokomotiv men under perioden före SJ 's övertagande reparerades...LÄS MER
Blogg

Yxhammarsgatan - Allégatan

Troligen står Ingemar Jaselius som är fotografen år 1966 intill obelisken ”Tandpetaren”, rakt ner är Yxhammarsgatan och till höger Allégatan. De hus som fortfarande finns kvar är Gamla Grand Hotell och Hotell Flamingo. Man ser på...LÄS MER
Blogg

Stöphuset på Österlånggatan

Österlånggatan närmare bestämt nummer 8 byggdes år 1831 men butiksvåningen byggdes om 1929. Huset var ett så kallad stöphus och i dag finns det bara ett stöphus kvar i Borås. Vad är ett stöp hus då,...LÄS MER
Blogg