Borås Brandstation

Detta låg på Västerbrogatan i kvarter Eko där nu posthuset ligger. Här av brandkåren verksam mellan åren 1898 -1940. Borås första brandbilen kom till Borås år 1920. Tyvärr så revs detta hus i februari 1944 och...LÄS MER
Blogg

Rydboholmsbolaget Del 2 (2)

Ett tryckeri för tryckning av tyg inrättades 1853 i det gamla väveriet i Rydboholm. Ett nytt väveri uppfördes i Viskafors, vilket togs i bruk 1856. Produktionen var där inriktad pa tillverkning av mollskinn. I Rydboholm uppfördes...LÄS MER
Blogg

Rydboholmsbolaget Del 1 (2)

Då tillverkningen tog sin början i Rydboholm 1836, bestod fabriksanläggningarna av en väveribyggnad av trä i två våningar (80 x 22,5 alnar), som upptogs av en stor sal i vardera våningen. Mitt på väveribyggnadens ena långsida...LÄS MER
Blogg

Sven Eriksons minne hyllat år 1951

Rydboholms AB högtidlighöll torsdagen den 29 mars 150-årsdagen av Sven Eriksons födelse genom att bolagsstämman denna dag beslöt att utdela gratifikationer till alla anställda samt att avsätta ytterligare 275 000 kronor till pensionsstiftelsen Sven Erikson. Dessutom...LÄS MER
Blogg

Vy över Kvarter Electra

Till vänster ser vi BT-huset byggt 1903 ritat av Lars Kellman, Fabriksbyggnaden mitt i bild är Swartz Färgeri från 1824 och sedan blev det Berglunds År 1875 och sista färgeriet i den byggnad var Linds Färgeri...LÄS MER
Blogg

RikeNellson Del 2 (2)

Det Nellsonska gravkapellet på S:t Ansgars griftegård. Där inne finns stenen med den tvetydiga inskriptionen ”werksam i lifvet beredde han sig samhället tacksamhet efter döden” Om Nellson själv författat inskriptionen visar den möjligheten på en god...LÄS MER
Blogg

RikeNellson Del 1 (2)

Hans Nellson kom inte från stadens gamla borgarklass blev han stadens rikaste man. Men han var inte ensam i sitt slag, det fanns flera med liknande karriärer. Trots att han från början närmast skall ses som...LÄS MER
Blogg

Kungagraven i Kivik

Kungagraven, även benämnd Kiviksgraven eller Bredarör, är ett gravröse beläget i Kivik i Södra Mellby socken och Simrishamns kommun. Det är en gravplats från bronsåldern, som under historisk tid både förstörts delvis, plundrats och restaurerats till...LÄS MER
Blogg

Glimminge hus

Glimmingehus i Vallby socken i Simrishamns kommun i Skåne är Nordens bäst bevarade enkelhusborg från medeltiden. Den tillhörde länge ätten Rosencrantz, men ägs sedan 1924 av Riksantikvarieämbetet. Borgen innehåller många av tidens försvarsverk, såsom bröstvärn, falska...LÄS MER
Blogg

När ”Bäckes Färgeri” grundades Del 2 (2)

Men det kom andra tider och till denna plats och så småningom fick Casper Bäcks företag ge vika för en mer modern och tidsenlig byggnad. Med tiden försvann även den stora träflotte, där sköljningen försiggick. Under...LÄS MER
Blogg