AB Merinos Del 1 (2)

AB Merinos grundades år 1891 av dottersonen till Sven Ericson i Rydboholm, Gustaf Håkanson, tillsammans med Emil Jagenburg. Företaget var det äldsta i landet av sin typ, och således ett initiativ mot den vid den här...LÄS MER
Blogg

Borås Järnvägsstation

Denna byggnad är fotograferad mycket av våra äldre fotografer i Borås. Bilden är fotograferad år 1924. En byggnad som fortfarande står kvar lika vacker i dag. Under 1880-talet tillkom det ytterligare två banor, Varberg-Borås järnväg och...LÄS MER
Blogg

Standard på Skaraborgsvägen

En gammal mack på Skaraborgsvägen 23 som hette Standard. Det enda jag kommer ihåg om denna mack var att den hette Esso och på senare tid låg det en glasfirma, tror att den hette City Glas...LÄS MER
Blogg

Fabriken Norden Del 2 (2)

(Klicka på bilderna så blir dom större) Byggnaden som vi ser på bilden är en ytmässigt mycket stor tegelbyggnad i 1 våning med två för tiden unika typer shedtakskonstruktioner. Den uppfördes 1895 efter ritningar av arkitekt...LÄS MER
Blogg

Fabriken Norden Del 1 (2)

(Klicka på bilderna så blir dom större) De första byggnaderna uppfördes år 1895 ursprungligen för Appreterings AB Norden. Med ursprung i en engrosrörelse med ylle- och bomullsvaror hade Victor Svensson samma år grundat företaget. Verksamheten omfattade...LÄS MER
Blogg

Molanders Konditori

(Klicka på bilderna så blir dom större) Uppförd år 1869 av sten av färg av färgerifabrikör Edvard Gilck. Påbyggd och tillbyggd år 1926, ansvarig byggmästare Byggnads A.-B. Oscar Ohlson och arkitekt den välkände Lars Kellman. När...LÄS MER
Blogg

Brodal

(Klicka på bilderna så blir dom större) Här står kvarteret Brodal och väntar på rivning, det är Ingemar Jaselius som har fotograferat denna bild 1981. Jag tror att det var 1982 som man rev dessa två...LÄS MER
Blogg

Libo-konfektion Del 2 (2)

Den representativt utformade västfasaden på byggnaden är skifferplattor i sockelvåningen och en tydligt markerad huvudentré i den nordvästra hörnet. Entrédörrarna är utbytta mot aluminiumdörrar men i övrigt är entrén i princip oförändrad interiört sedan 1940-talet. Västfasaden...LÄS MER
Blogg

Libo-konfektion Del 1 (2)

(Klicka på bilderna så blir dom större) Nya Linneindustrin AB grundades 1932 av Carl Gustaf Johansson för tillverkning av skjortor, pyjamas, byxor samt stickade yllevaror. 1943 uppfördes den aktuella byggnaden till vilken tillverkningen i Borås koncentrerades....LÄS MER
Blogg

Bröderna Liljas Service

Bröderna Liljas Service som låg på Skaraborgsvägen, den öppnades av bröderna Rolf och Bengt Lilja i augusti år 1965. Dessa två bröder drev denna mack i många, många år och stängdes den 23 september år 1998....LÄS MER
Blogg