Norrmalm min stadsdel Del 1 (4)

Norrmalm är en stadsdel som ligger mig varmt om hjärtat, jag är nämligen uppvuxen i denna stadsdel närmare bestämt på Vrangelsgatan vid Sagavallen. Tyvärr så vet jag inte när bilden fotograferades men om jag skulle gissa...LÄS MER
Blogg

Södra Kyrkogatan österut

En gammal bild på korsningen Sandgärdsgatan och Södra Kyrkogatan med kvarteret Heimdal till vänster och kvarter Midgård till höger. Bilden är fotograferad år 1928. En vacker vy på den tiden med Karl-Johans byggnad i hörnet. Det...LÄS MER
Blogg

Allégatan söderut

Ett gammalt foto på Allégatan söderut och här gör gatan skäl för sitt namn, på denna tid var det en riktig allé. Kvarteret Embla ligger till vänster och bilden är från 1927. Dessa träd planterades efter...LÄS MER
Blogg

Rydboholm/Viskafors

Den 30 juni 1834 gavs ett för Sjuhäradsbygden, och för Sverige, epokgörande privilegium. Då erhöll nämligen Boråshandlanden J.C. Bäfverman, handlanden i Göteborg Johan Francke och Sven Erikson i Kinna Rättargården privilegium för Rydboholms konstväveribolag vid Rya...LÄS MER
Blogg

Wijndruforna Del 3 (3)

Göta hovrätt ingrep dock och bestämde vid årets slut att helt fria Freischmidt och hustrun (pigans straff lindrades till skarp hudstrykning vid rådstugudörren). Johan Wijndrufs självsvåld och godtycke gällde också hans affärer. Det är lätt att...LÄS MER
Blogg

Vy från vattentornet

En vacker bild på ett gammalt par som är ute på promenad upp mot vattentornet. En mycket vacker idyll på denna bild, bilden är fotograferad runt år 1966. Det lilla huset på bilden har varit mjölnarstuga,...LÄS MER
Blogg

Sandgärdsgatan

Trähuset till vänster byggdes på 1830-talet och fick stå kvar till Svarta Örns Orden byggde nytt ordenshus. Tätt inpå stadskärnan fanns denna idyll med syrénberså, blomrabatter, en liten köksträdgård med krusbärsbuskar o olika fruktträd. Gården hade...LÄS MER
Blogg

Wijndruforna Del 2 (3)

I 1654 års ansökan hade Johan beskrivits som "skicklig och försiktig". Detta skulle visa sig vara en felbedömning. Johan Wijndrufs eftermäle har blivit mycket mörkt. Klart är att han var en energisk man. Som hos fadern...LÄS MER
Blogg

Wijndruforna Del 1 av 3

År 1634 valdes Sven Persson till borgmästare, Sven I Sjöbo som med tiden kallade sig Wijndruf, tycks ha skött sin syssla till allmän belåtenhet. Flera goda vitsord om detta har bevarats. Hans styre tycks ha stått...LÄS MER
Blogg

Norrvikens Garveri

Här står Norrvikens Garveri rivs och får lämna plats för Konstsilkes fabriker och enligt uppgift så ska bilder vara fotograferad år 1931. Man ser på bilden att man har börjat riva taket på tegelbyggnaden, det lilla...LÄS MER
Blogg