Stenbron i Svenljunga

Natten torsdagen den 10 november så rasade Svenljungas stenbro, den har fungerar typ som ett landmärke för trakten och man har sagt att detta är ett av Älvsborgs vackraste byggnadsverk. Stenbron byggde 1822 eller 1823 och...LÄS MER
Blogg

Gustav Adolfskyrkans grundläggande Del 3 (3)

Långhuset är uppdelat i ett brett kryssvälvt mittskepp i två travéer och sidoskepp i två våningar. De sistnämnda är täckta med tvärställda tunnvalv. Tornmuren är i väster genombruten av en bred valvbåge. Fyrkantiga pelare med knektar...LÄS MER
Blogg

Kvarter Brage Järnvägsgatan – Kungsgatan

Denna gång är vi på Järnvägsgatan vid kvarteret Balder. När man ser dessa bilder så förstår man varför husen revs, de är i väldigt dåligt skick. Förstår inte hur man kan låta husen förfalla på detta...LÄS MER
Blogg

Yxhammarsgatan – Österlånggatan

Konstapeln som mitt i gatan står och inte en bil i sikte. Bilden är nog ifrån 1930-talet. Huset till vänster är Österlånggatan 10 byggt 1843 och tillbyggt omkring 1913. 2 våningar, 1 lägenhet, 7 rum, 1...LÄS MER
Blogg

Gustav Adolfskyrkans grundläggande Del 2 (3)

Kyrkostämman beslöt emellertid utlysa en tävlan på basis av det uppgjorda programmet. Kostnaden beräknades till 200.000 kr. Förutom Petersons utredning hade stämman också ett utlåtande av arkitekten E. V. Langlet att stödja sig på i detta...LÄS MER
Blogg

Gustav Adolfskyrkans grundläggande Del 1 (3)

När Carolikyrka på 1880-talet började bli alltför liten för den växande stadens behov, kom tankarna på att antingen ersätta Carolikyrkan med en ny kyrka eller att uppföra ytterligare en kyrka på annan plats. Arkitekten F. G....LÄS MER
Blogg

Från Krokshallsberget Mot Fattighuset

Brackas var ett fattighus vid Krokshallstorget som invigdes 1823 och verkade fram till 1903 då Ramnalid stod klart. Det revs 1927. Vid 4:e stadsbranden 1827 eldhärjades staden totalt; kvarvarande hus efter branden: kyrkan, prästgården, skolhuset, stadsfängelset,...LÄS MER
Blogg

Sturegatan – Yxhammarsgatan

Korsningen Sturegatan och Yxhammarsgatan med gamla arbetarbostäder som är byggda runt år 1900. Bilden är ifrån 1970-talet. I dag är hela kvarteret jämnat med marken och ersatt med servicehuset Duvan. Till höger ligger Wesley kyrkan som är...LÄS MER
Blogg

Borås – Herrljunga Järnväg Del 2 (2)

Fortsättning från gårdagens blogg och här ser vi lok nr 6 vid Borås Övre lokstall den 14 april år 1914 och stallarna finns kvar i dag renoverade och delvis lite ombyggda men klart igenkännbara. Spannmål transportades...LÄS MER
Blogg

Borås – Herrljunga Järnväg Del 1 (2)

Borås – Herrljunga järnväg invigdes år 1863 och var Borås första järnväg. På bilden sker omlastning av virke vid Fristads station under ombyggnadstiden, troligtvis år 1898. Tredje skenan har utlagts men godsvagnarna är fortfarande smalspåriga. År...LÄS MER
Blogg