Målsryds kyrka

(Klicka på bilden så blir den större) Målsryds kyrka är en kyrkobyggnad i Målsryd i Borås kommun. Bilderna fotograferade jag den 14 juni 2010. Den tillhör Toarps församling i Skara stift. Fabriks- och stationssamhället, som ligger...LÄS MER
Blogg

Äspereds Kyrka

(Klicka på bilden så blir den större) Äspereds kyrka är en kyrkobyggnad i östra delen av Borås kommun. Den tillhör sedan 2014 Toarps församling (tidigare Äspereds församling) i Skara stift. En tidigare stenkyrka på platsen var...LÄS MER
Blogg

Toarps Kyrka

På platsen fanns först en medeltida stenkyrka med klockstapel. Den blev för liten då befolkningen växte och revs efter att beslut hade fattats år 1780 om att bygga en ny kyrka. Den nuvarande är en gustaviansk...LÄS MER
Blogg

Lilla Brogatan österut

Lilla Brogatan österut ifrån Allégatan, bilden är fotograferad år 1931. Fotografen står på Allégatan och kvarteret till vänster heter Slipner. Bilden är fotograferad innan man gjorde det stora arbetet på Allégatan för att plana ut gatan....LÄS MER
Blogg

Allégatan söderut

Allégatan söderut och fotografen står ungefär vid Hötorget. Året som bilden fotograferades är 1937 och här är arbetet i full gång med att sänka Allégatan och det gjorde i etapper. Så på den vänstra sidan som...LÄS MER
Blogg

Yxhammarsgatan - Allégatan

Korsningen Yxhammarsgatan – Allégatan innan man gjorde den stora sänkningen av gatan och då alla träden försvann på gatan. De träden hade man planterat efter den fjärde stadsbranden år 1827. Fotografen står på Yxhammarsgatan och blickar...LÄS MER
Blogg

Järnvägsgatan

Järnvägsgatan från Allégatan västerut ner mot Österlånggatan och järnvägen mellan Borås – Herrljunga, bilden är troligen fotograferad år 1927. Året efter så började man med det stora arbetet att jämna till Allégatan, i dag ser vyn...LÄS MER
Blogg

Yxhammarsgatan mot öster

Yxhammarsgatan mot öster från Sandgärdsgatan. I ett inlägg i vecka skrev jag om Yxhammarsgatan västerut och i detta inlägg så har fotografen vänt på sig och blickar öster ut med kameran och detta gjorde han år...LÄS MER
Blogg

God Jul

Nu är det julaftonsmorgon och det är ett år som har gått fort, många blogginlägg har det blivit. På bilden är det Stora Torget med Rådhuset till vänster och Österlånggatan söderut och det kan vara julaftonskväll...LÄS MER
Blogg

Yxhammarsgatan västerut

Yxhammarsgatan väster ut från Sandgärdgatan runt år 1927. Första korsningen är med Sandgärdsgatan och den gatan skrev jag om ganska mycket förra veckan. Till höger ligger kvarteret Balder och alla dessa tre kvarteren är borta i...LÄS MER
Blogg