Svaneholms galoschfabrik Del 2 (2)

Men nu började svårigheterna med att få lämpliga driftsledare. Som förut nämnts avled Gunnerud plötsligt år 1893 23/6. Hans efterträdare Holdorf måste såsom olämplig efter några månader i oktober 1893 lämna tjänsten. Innan Julius Balla från...LÄS MER
Blogg

Svaneholms galoschfabrik Del 1 (2)

Bolaget inköpte av Rydboholms A.-B. förutom fastigheten även de där uppförda byggnaderna, nämligen den av sten uppförda fabriksbyggnaden för 25000 kronor och äldre arbetarebostäder, belägna på Viskans västra strand och benämnda med sina betecknande folkmålsnamn, Ralla-te,...LÄS MER
Blogg

Vattenfallet i Viskafors

En gammal bild på vattenfallet i Viskafors och fotografen står på själva dammvallen och fotograferar denna bild år 1914. I dag ser denna vy annorlunda ut men den gamla rännan till höger finns kvar än i...LÄS MER
Blogg

Arbetsförhållanden på Rydboholm

Vid 1900-talets början tycks det ha varit vanligt att de flesta barnen i samhället började på fabriken efter avslutad skolgång. De fick fråga sig för om det fanns någon plats eller också kunde en förälder som...LÄS MER
Blogg

Rydboholms kontorsbyggnader

Sven Eriksons bostad vid Viskan som senare blev kontor, byggnaden finns kvar i dag. Tyvärr så är den inte lika vacker i dag utan den är väldigt ombyggd, bilden är fotograferad på 1920-talet. Vid 1860-talets slut...LÄS MER
Blogg

Flygbild över Rydboholm

Då tillverkningen tog sin början i Rydboholm 1836, bestod fabriksanläggningarna av en väveribyggnad av trä i två våningar (80 x 22,5 alnar), som upptogs av en stor sal i vardera våningen. Mitt på väveribyggnadens ena långsida...LÄS MER
Blogg

Sandgärdsgatan 1

En bild ifrån år 1971 och här står byggnaden och väntar på rivning. Lite tråkigt att en sådan byggnad rivs. Titta bara på de vackra fönstren andra våningen, de är så vackra tycker jag. Men tyvärr...LÄS MER
Blogg

Torstenssonsgatan – Berzeliigatan

Korsningen Torstenssonsgatan – Berzeliigatan i slutet av 1920 och barnen är ute och leker på gatan, i dag funkar det inte längre att leka på gatan Fastigheten hette ursprungligen Lugnet 2A men fick i början av...LÄS MER
Blogg

Torstenssonsgatan

En gammal bild på korsningen Torstenssonsgatan och Skolgatan, vet tyvärr inte inte när bilden är fotograferad. Lugnet 24 mitt i bild eller Torstenssonsgatan 34 - Skolgatan 35 är nog det vackraste av samtliga hus på Lugnet....LÄS MER
Blogg

Villa Alphyddan

En gammal bild på Villa Alphyddan på Sven Eriksonsgatan och enligt källan så ska denna bild vara fotograferad år 1899. År 1896 inflyttar i den nybyggda Alphyddan disponenten Albert Evers född 1846  som kom ifrån Lerum...LÄS MER
Blogg