När ”Bäckes Färgeri” grundades Del 1 (2)

Det gamla färgeriet vid Viskan vid Stadsparken har som bekant inte rivits utan uppmärksamhet. Den stora skorstenens fall följdes av kända skäl av intresse långt utanför stans gränser. Nu är emellertid denna byggnad helt och hållet...LÄS MER
Blogg

Ale Stenar

Som ni vet så är jag mycket intresserad av kultur- och fornminnen. Just nu när jag sitter och skriver detta inlägg så sitter jag på en camping i Båstad. Var och fotograferade Ale Stenar i går...LÄS MER
Blogg

Stenbron i Rydboholm

Bron går över Viskan i Rydboholm och ligger vid den natursköna dammen vid kyrkan på andra sidan. Jag tror att jag fotograferade denna bild 2018 eller om det var 2019. Det ovanliga med denna bro är...LÄS MER
Blogg

Handel och Kommunikation i Rydboholm Del 2 av 2

Stationen var belägen nordväst om fabriksområdet, ungefär i jämnhöjd med disponentvillan. Byggnaden uppfördes troligen ca 1880. Stationshuset var L-format och byggt av trä i 1,5 våning. I vinkeln mellan de båda byggnadskropparna fanns en öppen, verandaliknande...LÄS MER
Blogg

Handel och Kommunikation i Rydboholm Del 1 av 2

Hittade en lite bättre bild på Sven Eriksons villa innan det blev kontor för Rydboholmsbolaget. Under fabrikens första tid var man helt beroende av transporter med häst. Hästforor forslade råvaror och färdiga produkter framför allt till...LÄS MER
Blogg

Bäckegränd

Bäckegränd går från Allégatan till Södra Strandgatan. Det finns ett äldre namn på gatan ”Grännen vid Bäcken” (1728), ”Bäcka Gränden” (1789). Namnet efter en bäck från Björkäng rann genom nuvarande Salängsgatan och Stadshuskvarteret och mynnade ut...LÄS MER
Blogg

Rydahl Manufaktur AB Del 3 (3)

Den tredje och sista inlägget om Rydal, här är en bild med hela fabriken och jag måste säga att det är en underbar vacker byggnad. Kul att den är så välbevarad som den är. Rydal har...LÄS MER
Blogg

Rydahls Manufaktur AB Del 2 (3)

Gamla disponentbostaden som ligger mittemot fabriken den byggdes troligtvis samtidigt som fabriken, alltså omkring år 1853. I början av 1900-talet så fanns det två flyglar på byggnaden som revs omkring 1915, byggnaden beboddes av tjänstemän och...LÄS MER
Blogg

Rydahls Manufaktur AB Del 1 (3)

Rydals Manufaktur grundades år 1853 och var då det största mekaniska spinneriet i Sverige och initiativtagare var vävnadsförläggare Sven Erikson, även andra förläggare bidrog genom att köpa andelar i bolaget. En vävnadsförläggare köpte bomullsgran och lät...LÄS MER
Blogg

BP-Mack Varbergsvägen

En gammal BP med adress Varbergsvägen 12 lite annorlunda mot dagens mackar, här kunde man få service som att kolla olja med mera. I dagens läge får man gör allt sådant själv. Huset finns fortfarande kvar...LÄS MER
Blogg