Gustav Adolfskyrkans grundläggande Del 2 (3)

Kyrkostämman beslöt emellertid utlysa en tävlan på basis av det uppgjorda programmet. Kostnaden beräknades till 200.000 kr. Förutom Petersons utredning hade stämman också ett utlåtande av arkitekten E. V. Langlet att stödja sig på i detta...LÄS MER
Blogg

Gustav Adolfskyrkans grundläggande Del 1 (3)

När Carolikyrka på 1880-talet började bli alltför liten för den växande stadens behov, kom tankarna på att antingen ersätta Carolikyrkan med en ny kyrka eller att uppföra ytterligare en kyrka på annan plats. Arkitekten F. G....LÄS MER
Blogg

Korsningen Yxhammarsgatan - Kungsgatan

Korsningen Yxhammarsgatan och Kungsgatan, kvarteret Frigga där man har rivit de hus som stod där och fick lämna plats för Svenska Lutherkyrkan. Bilden är fotograferad år 1928, beläggningen på gatorna ser ut att vara grus och...LÄS MER
Blogg

God Jul

Nu är det julaftonsmorgon och det är ett år som har gått fort, många blogginlägg har det blivit. På bilden är det Stora Torget med Rådhuset till vänster och Österlånggatan söderut och det kan vara julaftonskväll...LÄS MER
Blogg

Korsningen Allégatan - Skolgatan

Korsningen Allégatan och Skolgatan i kvarteret Charon som har gatorna Allégatan, Skolgatan, Lösterlånggatan och Hötorget runt sig, bilden är fotografera år 1928. Längst bort på bilden står Borås äldsta byggnad Carolikyrkan som har klarat ett antal...LÄS MER
Blogg

Lilla Brännerigatan

En vacker gammal bild från år 1928 och fotografen står på Sandgärdsgatan och blickar ner över Lilla Brännerigatan. Dessa vackra kullerstensgator kantade av små härliga träkåkar sedan 1800-talet och i dag är allt detta borta. Inte...LÄS MER
Blogg

Centralplan

Centralplan eller Borås Nedre som Borås Järnvägsstation kallades för tidigare. Det var på den tiden då Borås hade två järnvägsstationer, Borås Övre som ligger på Skaraborgsvägen. En vacker bild över Krokshallsberget med tunneln i mitten på...LÄS MER
Blogg

Västerbro med Krokshall

En gammal bild på Västerbro med Krokshall som var bebyggd med hus på denna tid. Längst till höger är Bracka fattighuset och bredvid till vänster bakom den vita träbyggnaden låg Nymanska gården som klarade sig från...LÄS MER
Blogg

Hallbergsgatan

Hallbergsgatan sett ifrån Lilla Brogatan mot Wiskaholm där Borås Wäfveri började en gång i tiden. Bilden är fotograferad på vintern, det ligger lite snö på gatan. I dag finns det närstan inget kvar av den gamla...LÄS MER
Blogg

Stora Torget

Jag har tidigare skrivit om det gamla Rådhuset men hittade denna vackra bild på Rådhuset som är fotograferat år 1880. Rådhuset byggdes år 1835 i två våningar med vindsvåning och det var ett så kallat stöphus....LÄS MER
Blogg