Itusågade Teatern

Teatern byggdes år 1873 och invigdes samma år. Teatern sågades itu 1900 med ett snitt 5 meter bakom entréfasaden varefter byggnaden förlängdes 4 meter genom att den främre byggnadskroppen flyttades till en ny stengrund närmare bron....LÄS MER
Blogg

Från Söderbro Mot Södra Torget Med Viskabergs Fabrik

Söderbro 1920-tal Man ser utfalskagården (Hemgården) och Strömqvist Järn längst bort i bild. Till höger i bild Fox Gummiväveri Byggt 1913där man tillverkade hängsleband, strumpeband o korsettväv och nu i dag finns Älvsborgsteatern i det huset....LÄS MER
Blogg

Allégatan - Yxhammarsgatan

Hotell Du Nord i kvarter Bellona 5 låg på Yxhammarsgatan 8-10 uppfört 1899-1900 av Fru Frida Strehlenert. Byggnaden byggdes om och byggdes till 1939 – 1940. Stadshotellet i kvarter Bachus 4 uppfört 1907 av Fastighets AB...LÄS MER
Blogg

Magasinsgatan - Norrby Tvärgata

Borås Mekaniska Verkstad och Norrby Spinneri 1920-30-tal Gatan som går efter staketet är Magasinsgatan och gatan rakt upp är Norrby Tvärgata. Magasinsgatan går från Nybron till Göteborgsvägen. Fick sitt namn år 1907. Namnet efter järnvägens magasinsbyggnader...LÄS MER
Blogg

Norrby Tvärgata

Norrby Tvärgata mot Västra Nygatan. Rya Åsar i bakgrunden Norrby Tvärgata går från Magasinsgatan till Västra Nygatan. En härlig blandning med trähus och stenhus. Årtal på bilden är okänt, troligen efter 1967. Några Facebook Kommentarer -...LÄS MER
Blogg

Holmströmsgatan

Vi håller till på gamla Norrby denna gång också, årtalet för när bilden är tagen är okänt. Holmströmsgatan 5, 7 och 9. Holmströmsgatan 5 (Färgaren, Skogalund 3) uppfört 1895 av liggande timmer av Fabriksarbetare Carl Edvard...LÄS MER
Blogg

Skogsbackegatan

Denna vecka kommer det att handla om Norrby, denna stadsdel är väl den som har ändrats mest. Inte många gamla hus som står kvar. Alla dessa vackra hus är borta sedan länge. Jag har inte så...LÄS MER
Blogg

Österlånggatan

Södra Torget till vänster (även kallat för Trätorget) och Österlånggatan rakt fram. Långt bort skymtar Hotell Du Nord, Rådhuset är ännu inte byggt, bilden är någonstans mellan 1900-1908. Huset till vänster inrymde Strömqvist Järnhandel. Caroli kyrktorn...LÄS MER
Blogg

Stora Brogatan

Molanders Café till höger, uppförd 1869 av Färgerifabrikör Evald Gilck. Påbyggd och tillbyggd 1926. Gustav Adolf Kyrkan stoltserar i fonden invigdes 1906. Man ser tornen på Rådhuset. Inte så många hus kvar på denna gata som...LÄS MER
Blogg

Lilla Brogatan - Västerlånggatan

Lilla Brogatan sträcker sig från Varbergsvägen till Kungsgatan. Namnet Brogatan nämns redan år 1661, troligen åsyftas Lilla Brogatan. I en gammal karta kallas gatan mellan Viskan och Holmsgatan och ”staketet” (nuvarande Kungsgatan) hette Grännen. På en...LÄS MER
Blogg