Von Ahnska Huset under uppförande

Kvarter Castor 1 - 4 uppförd 1906-1907 av Byggnadsmästare Oscar Ohlsson. Här fanns Borås första wc inomhus. Huset omges av tre gator, Österlånggatan, Lilla Brännerigatan och Skolgatan man ser i bakgrunden där Carolikyrkans torn reser sig...LÄS MER
Blogg

Strandgatan och Södra Torget

Södra Strandgatan går utmed Viskan från Teaterbron fram till Södra Torget, gatan hette tidigare Strandgatan. Fick sitt nuvarande namn 1928 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Langlets färgeri är föregångaren till denna anläggning, som 1870 flyttades in...LÄS MER
Blogg

Stora Kyrkogatan

Kvarteter Midas omkring 1960-tal Wikanders Optik till vänster som startade 1887 och finns kvar fortfarande på samma ställe fast i nya lokaler, det drivs av den fjärde generationen Wikander. Stora Kyrkogatan går från Stora Torget till...LÄS MER
Blogg

Nya ”Sälgeredsbron”

Foto Glenn Murberg 20150531 Benämningen varierar mellan Sälgereds bro och Nya bron. Den är belägen en knapp kilometer uppströms Seglorabergs bro. Det finns olika uppgifter om brons ålder. I mittgardisten på brons insida nedströms finns emellertid...LÄS MER
Blogg

Teaterbron

År 1899 beslutade stadsfullmäktige att låta bygga en järnbro till teatern och parken, bara om teaterstyrelsen bidrog med 1000 kr. Bron stod färdig ett år senare efter ritningar av stadsingenjör R Hagstrand och konstruktion från Borås Mekaniska...LÄS MER
Blogg

Sandgärdsgatan – Tryckerigatan

Tryckerigatan gick från Nybrogatan upp till Kungsgatan. Namnet efter Svante Vennerstens kattuntryckeri, anlagt 1851. Gatan nämns redan år 1856. Sandgärdsgatan går från Järnvägsgatan till Lilla Brogatan. På området har funnits landeriet Sandgärdet. Gatan nämns redan 1728...LÄS MER
Blogg

Hörnet Stora Brogatan – Sandgärdsgatan

Borås Nyheter (liberal) grundades 1922 och lades ner 1951 Här en bild på fastigheten där tidning trycktes och utgavs. Här med tekniska personalen fotograferad omkring år 1933. Tyvärr så finns inte detta vackra hus kvar i...LÄS MER
Blogg

Amfibieångaren Svanen vid Ålgården

Visionär till bygget var Carl Jakob Magnell (född 1857) som gav problemet en lösning med en amfibiebåt. Borås Ångslups AB bildades 1890 för att driva projektet med lokomotivångaren. Hon byggdes hos Ljunggrens mekaniska verkstad i Kristianstad,...LÄS MER
Blogg

Södra Strandgatan från Södra Torget

Återigen en bild på Viskan, men det är ju stadens livsnerv på nåt sätt, här rinner ån förbi Borås Mekaniska Gummiväveri. Där gjorde man hängsleband, strumpeband o korsettväv, säkert utdöd produktion av detta i Sverige. Nu...LÄS MER
Blogg

Hedvigsborgs Vägport

Fotot är taget omkring år 1900 En hästkraft använde arbetarna till att lyfta upp stenblocken. Till vänster järnvägsspåret mot Svenljunga och man ser att järnvägsvallen inte har nått fram till brofästet. Byggtiden för Alvestabanan pågick ända...LÄS MER
Blogg