Holmsgatan igen

Då är vi åter på Holmsgatan fast andra änden. Denna del av gatan finns inte i dag utan är överbyggd av Pallashuset. Längst ner där Holmsgatan slutar har vi Stadsparken och Viskan, på höger sida utanför bild ligger...LÄS MER
Blogg

Holmsgatan

Holmsgatan gick från Västerbrogatan till Lilla Brogatan. Äldre namnform: Holms Gatan år 1728, gatans namn är troligen efter rådmannen och vice borgmästaren Anders Holm från Getholmen (Hedvigsborg). Han ägde en gård i närheten, Anders var en...LÄS MER
Blogg

Curt Peterson (1923-2002)

Curt Peterson (1923-2002). Måste bara få med denna Boråsprofil i bloggen, jag har träffat Curt en gång när jag följde med en lumparkompis hem i slutet av 1980-talet men då hade jag inte en aning vem...LÄS MER
Blogg

Boktips

Blir en liten annorlunda blogg denna gång. Har fått förmånen att få ett exemplar av den nya boken av Fredrik Hjelm (Stadsantikvarie). En väldig fin bok med mycket fina bilder, mellan 600-650 bilder i svart/vitt och...LÄS MER
Blogg

Hallbergsgatan

Ännu en svunnen miljö, fotografen står på Stora Brogatan och blickar ner mot Wiskaholm. Swedén & Larssons järnhandel till vänster som efter några decennier flyttade till Stora Brogatan 5 och sedan en ytterligare flytt skedde till...LÄS MER
Blogg

Spårgatan

En utvidgning av spårgatan under 1930-talet, mitt i bild ser vi tornet på Asternhuset till vänster om skorstenen i fonden. Porten som syns i mitten av bilden är kontorsingången till Borås Tricotfabrik/Eiser avd B till vänster...LÄS MER
Blogg

Torstenssonsgatan

Torstenssonsgatan mot norr, tornet på Betelkapellet syns i överkanten av bilden, något till höger om mitten. Bilden är tagen där Torstenssonsgatan går in från Gustav Adolfsgatan. Rya Åsar skymtar i bakgrunden, tyvärr så vet jag inte...LÄS MER
Blogg

Centralplan med Brodalsgatan

En bild från 1950-talet som inte är sig lik alls, allt vi ser från rondellen och bortåt är borta, ett helt kvarter helt utplånat. Bilden är fotograferad från Krokhallsberget. Gatan som går in vid trähusen är...LÄS MER
Blogg

Stenbro Kransmossen

Foto Glenn Murberg 20100505 Bron löper över Kransån öster om Trandared i Borås.  Väldig vacker envalvsbro med ordentligt träräcke som har kommit dit på senare tid. En del av stenmaterialet har synliga borrmärken och bron saknar ett...LÄS MER
Blogg

Fabriksgatan

Förr i tiden gick Fabriksgatan från Druveforsvägen ända upp till Övre Kvarngatan. Gatan kallades tidigare för Södra Staketsgatan, sitt nuvarande namn fick gatan år 1887. Nu i dag går Fabriksgatan upp till Arlagatan. Till vänster har...LÄS MER
Blogg