Ytterligare en försvunnen miljö

Blogg

Fast husen finns fortfarande kvar. Huset till vänster i bild är Spårgatan 23-29, byggt 1885-1893 av Byggmästare Oscar Ohlsson. Huset tillhörde Borås Spinneri AB som grundades år 1885 av grosshandlare J.A Andersson som ylle- och vigognespinneri. År 1892 brann företagets fabriksbyggnad och förstörde stora delar av byggnaden. Den återbyggdes redan året efter. Maskinparken bestod av 10.000 spindlar och 128 personer var anställda år 1903. Spinneriet drevs med en ångmaskin och hade även ett eget garnfärgeri. År 1914 ingick Borås Spinneri AB som dotterbolag till AB Sveriges Förenade Trikåfabriker. Företaget införlivades helt i moderbolaget år 1918 och byggnaderna gick därefter under namnet Avdelning BS- Spinneriet var tjänstespinneri inom Eiserkoncernen fram till 1974 då det lades ner. I denna byggnad finns i dag S.E.B. och ser nästan likadan ut i dag förutom den lilla utbyggnaden åt höger är riven.

 

Huset till höger är Spårgatan 30 och är byggt 1915, arkitekt är Lars Kellman. Byggnaden innehåller kontor- och lagerbyggnad. Byggnaden har ett stort valmat sadeltak som är täckt av svart papp, det avslutas som ett säteritak. Takformen förändrades i den östra delen i samband med en tillbyggnad 1943 då bland annat ett nytt hisschakt togs upp. Byggnadens källare användes ursprungligen som färdigvarulager, garnlager och lastrum. Bottenvåningen användes som kontor och lager medan tredje och fjärde våningen samt vinden användes som lager i sin helhet.

 

Företaget Carl Eiserman & Co grundades 1887 av Carl Eiserman och Mauritz Johansson. Tillverkningen bestod av billiga arbetskläder. Vid 1800-talets slut ökades tillverkningen med skjortor, blusar och gosskläder. 1907 ombildades firman till AB Carl Eiserman Trikåfabrik Vid tiden runt 1910 flyttades verksamheten till den aktuella platsen där företaget sannolikt utnyttjade stora delar av en tidigare eldhärjad anläggning. Företaget leddes av Carl Eiserman som med skicklighet och framgång styrde bolaget in till sin död 1935. AB Sveriges Förenade Trikåfabriker blev i början av 1970-talet omdöpt till AB Eiser.  Eiser hade tidigare varit ett varuärke på delar av Ab Sveriges Förenade Trikåfabrikers produktion. 1973 övertogs Eiser till hälften av staten för att 1977 bli helt statligt.

Slutet av 1960-talet genomgick det en stor förändring av Spårgatan då när Stadsmotorvägen byggdes mellan dessa två vackra fabriksbyggnader. Den fina ingången med det vackra valvet murades igen, man ser bara konturerna av den i dag plus att byggnaderna är i dag lite ombyggda. Tycker det var lite konstigt att man valde just här att dra en motorväg. Byggnaderna kommer inte i sin rätt nu längre utan mer eller mindre förstörda med en väg som går utefter husväggen, men det är bra att byggnaderna fick stå kvar och slapp att bli fyllnadsmaterial.

 

Några Facebook Kommentarer

– Är det Carl Eiserman med Sveriges Förenade Trikåfabrik som detta år gör en sammanslagning av 17 fabriker?

– Javisst är det Eisers huvudkontor. Byggnaden utökades österut (vänster i bild) 1943. I början av 1960-talet inrättades där Borås’ första datorhall med en IBM 1401.

– Spårgatan, byggår 1913. Återstår för andra att gissa …..