Vy Från Älvsborgs Regemente Mot Göta

Blogg

Regementsgatan går från Varbergsvägen fram till regementet fick sitt namn 1907.

Den slottsliknande byggnaden till höger om gatan uppfördes på nuvarande Göta av Major T. Odqvist 1917-1918, 18 rum fördelade på 3 lägenheter. Ägare till huset var Direktör Hjalmar Simeon Hallin, född 2/10 1859 i Kinnarumma och död den 27/6 1919 i Borås, han var en svensk disponent och riksdagspolitiker.

En vy som har försvunnit helt och hållet enda som finns kvar i dag är gatan som är lite omgjord och att järnvägsspåret mellan Borås och Varberg finns kvar i dag, även här är hela gatan belagd med gatsten. Lite svårt att säga vilket år bilden är ifrån, ni som vet detta kan maila mig om ni vill.

 

Några Facebook Kommentarer

Järnvägen går där den ska.

-Villan till vänster bodde det inte en överste i den?

-1969 bodde Major Nils Otto Höglund (1881-1969) på Varbergsvägen 52: Hustrun Elsa (1881-1977) bodde där 1977.