Von Ahnska Huset under uppförande

Blogg

Kvarter Castor 1 – 4 uppförd 1906-1907 av Byggnadsmästare Oscar Ohlsson. Här fanns Borås första wc inomhus.

Huset omges av tre gator, Österlånggatan, Lilla Brännerigatan och Skolgatan man ser i bakgrunden där Carolikyrkans torn reser sig i skyn.

Mycket vackert gammalt stenhus med stora finna valvfönster på bottenplan, dom kunde på på den tiden bygga stora hus. Det är nästan ingenting som finns kvar runt om kring Ahnska huset förutom kyrkan och en bit av taket på Hotel Du Nord.

Några Facebook Kommentarer

– Och 7-rumslägenheter! Renoverades 1990 till 2-, 3-och 4-rums

– Varför hamnade takstolarna där, det är väl ytterligare ett våningsplan + vindsplan?

– Den nordvästra delen, mot Lilla Brännerigatan, är två våningar lägre än resten. Syns ganska bra på Eniros flygbild