Villastaden 11

Blogg

Villastaden 11, senare Tärnan 1 med adresserna Åsbogatan 28 till vänster och Första Villagatan 11 till höger. Huset byggdes på 1890-talet till målarmästaren Theodor Swensson och huset revs på våren 1963. Mannen utanför speceriaffären är möjligen den förste innehavaren Anton Fransén och inne på gården hade Carl Ahlstrand en mjölk affär.

Åsbogatan går från Södra Strandgatan till Tredje Villagatan. ”Åsbornas gata” namnet efter Ås Härad. I en karta från 1728 står det  allmän farwäg till Fahlskog och widare” Gatan är en av de äldsta gatorna i Borås, nämns redan år 1667, då liggande södra tullporten.

Första Villagatan går från Åsbogatan fram till Annelundsparken, gatan fick sitt namn 1907.

Tyvärr vet jag inte årtalet för bilen men troligtvis i början av 1900-talet. Vilka hus dom kunde bygga förr med de enkla arbetsmedel de ha hade. Alla dessa torn på husen plus all snickeriglädje, helt underbar byggnad synd att den är borta annars hade Borås Stad något exempel att gå efter när dom smäller upp det ena efter andra betonghusen i Borås. Nu ligger det ett trist betonghus här och även här ser det ut som att gatorna är belagda med gatsten.

Några Facebook Kommentarer

-Längst till vänster 2:a vån bodde min farmor, till bringat mycket tid där. Under henne hade Kuno sin frisersalog och inne på gården i farmors källarförråd hade jag min första motorcyke. Snacka om nostalgi…l

-Tänk att den här fastigheten hade jag helt glömt bort.

-Snacka om att det byggdes med fantasi förr…