Västerlånggatan

Blogg

Västerlånggatan med Televerkshuset i kvarteret Galathea, uppförd år 1913 i sten av Kungliga Telegrafstyrelsen.  4 våningar med inredd vindsvåning.  Årtal när bilden är tagen är okänd.

Berglunska gården till höger revs 1955-56 och då fick Borås sin första rivningsdebatt i kommunen. Låg i kvarteret Electra uppförd i trä med lokaler för Socialvårdsbyrå, familjebidragsnämnd, nykterhetsnämnd och pensionsnämnd

Huset till vänster tillhör kvarter Hercules och byggdes Uppförd i trä bestående av 5 lägenheter, Hugos Cigarraffär låg på Västerlånggatan 17.

Mysig miljö med dessa trähus och gatsten, tycker att Telegrafhuset ser ståtligt ut. Mycket fina gatstensgator och träd och buskar och framför allt ingen biltrafik

Några kommentarer från Facebook:

– Snygg beläggning. Men måste varit trist med all hästlort. Bilarna sågs väl som en gåva från ovan då.

– Betydligt snyggare hus till höger än betongsuggan som står där nu.