Västerlånggatan - Södra Kyrkogatan

Blogg

Berglundska gården till vänster revs 1955-56 och då fick Borås sin första rivningsdebatt i kommunen. Låg i kvarteret Electra uppförd i trä med lokaler för Socialvårdsbyrå, familjebidragsnämnd, nykterhetsnämnd och pensionsnämnd.

Tegelhuset till höger är Telegrafverket i kvarteret Galathea, uppförd år 1913 i sten av Kungliga Telegrafstyrelsen.  4 våningar med inredd vindsvåning.

Huset ovanför Telegrafverket tillhör kvarter uppförd i trä bestående av 5 lägenheter, Hugos Cigarraffär låg på Västerlånggatan 17

En vacker stadsidyll med Carolikyrkan på kullen, Södra Kyrkogatan rakt upp, även här är gatorna stenlagda. Står en mycket vacker lyktstolpe till höger, lite synd att alla dessa gamla har försvunnit. Enda byggnaderna som står kvar än i dag är Kungliga Telegrafstationen och Caroli kyrkan. Kyrkan är Borås äldsta bevarande byggnad, på samma plats stod under medeltiden en stenkyrka som var mittpunkten för Torpa socken.  Kyrkan hette Torpa kyrka fram ända fram till år 1905 då den fick sitt nuvarande namn till minne av Karl XI. Kyrkan stod färdig år 1649, tornet byggdes till år 1681 och kyrkan har klarat 4 stadsbränder som ägde rum 1681, 1727, 1822 och 1827. Tornets nuvarande utseende är från mitten av 1800-talet.