Västerlånggatan - Nybron och Magasinsgatan

Blogg

Nybroplan med en vacker bor mitt i bild med fina räcken i cement ser det ut som. Rakt fram har vi järnvägsbron för banan mellan Borås-Herrljunga och sedan Borås Wäfveri. Längst ut till vänster ser vi lite av Swartz färgeri som startade år 1824 på Västerlånggatan 2 och år 1875 byttes det ägare och namnet till Berglunds färgeri och sedan år 1900 var det dags att byta ägare och fick då namnet Linds färgeri som 1981 flyttade till Rydboholmsbolagets gamla lokaler i Rydboholm.  Vet inte vilket år byggnaden revs men troligtvis var det någon gång på 1980-talet för att bli en parkeringsplats.

Gatorna här är också stenlagda med gatsten, vackra räcken runt gräset. Bilden skulle jag tippa är tagen någon gång på 1930-talet och fotografen står vi Borås Tidnings gamla byggnad vid Yxhammarsgatan. En mycket stilren korsning helt utan biltrafik och inte en enda vägskylt endast 2 gångare på bron.