Västerbro tullbro över Viskan

Blogg

Gamla Västerbro ledde över Viskan i slutet av Stora Brogatan, precis efter bron kom man till Sven Eriksonsplatsen och Sven Eriksonsgatan som tidigare hette Svanegatan, troligen efter båtsmannen Jacob Swan, född 1787. Västerbro var en tullbro och bron byggdes 1813och revs när den nuvarande bron byggdes några år in på 1900-talet. Gamla brons föregångare var en träbro.

På denna tid var inte Viskan försedd med sidomurar, var man med på den tiden kunde man se vid de sluttande åkanterna hur man vattnade draghästarna och när kvinnorna bykade tvätten direkt i ån eller från flottar som låg i Viskan.

På bildens vänstra sida kvarteret Triton och warmbadhuset ser vi bakom träden som uppfördes 1898 man har även kallat warmbadhuset för ”sagoslottet” som senare användes till lagerlokal, och det var ett stort misstag av Borås Stad att riva detta vackra hus. Sedan har vi den klassiska byggnaden med Molander konditori som uppfördes 1882. Här är inte Röda Kvarn uppförd ännu den byggdes inte förrän år 1914.

På höger sida är kvarteret Flundran närmast Viskan låg Nymanska gården som byggdes 1729 och tillbyggdes 1906 som flyttades till Ramnaparken på 1930-talet.

Denna vackra stenbro finns avbildad på en vägg i Rådhuset och konstnären heter John Hedaeus och den finns mellan entréplanet och plan 2 en mycket vacker målning och verkligen sevärd. Jag tycker att dessa gamla stenbroar är så vackra, bara att kunna bygga sådana konstverk med bara sina händer, helt fantastiskt. Ja inte är det mycket som är sig likt här allt är borta i dag förutom Molanders konditori.