Tullstugan på Tullen

Blogg

En liten historia om Tullstugan.
En fångtransport från kronohäktet i Alingsås till Vedens häradsrätt i Borås år 1842. De passerade därvid Cathrinebergs vägtull, som tullen kallades då. Jag citerar: ”När H och L transporterades från kronohäktet i Alingsås till häradsrätten med fångtransporten, hade vittnet Peter Larsson vid Catrinebergs vägtull träffat H och en annan fånge då Gevaldigern (poliskonstapel) tog in dem i vaktstugan. L satt kvar på åkdonet. Peter Larsson hade då frågat L, varför han som syntes så ung, skulle vara häktad. L hade svarat att han hjälpt sin far att tända eld på ett hus för en led Kåna.” (Kona var ett föraktfullt ord om kvinna). Katrinebergs vägtull, som också kallades Västra tullen, låg vid Göteborgsvägen.
Tullen tillkom när en ny väg byggdes mellan Borås och Bollebygd, vars första del öppnades för allmän trafik 1836. Tullhuset byggdes 1836 av Fredrik Sundler som också bidrog till vägkostnaderna. De som färdades på vägen fick betala vägpenning. Undantagna var bland andra fångtransporter.
Landsvägen mellan Alingsås och Borås gick över Bredared och Sandhult, förbi Sjömarken och vidare mot Borås. Nuvarande väg mellan Alingsås och Borås fanns inte.
Den nya vägen byggdes av brukspatron Fredrik Sundler
Ås 1832 var man överens om att bygga en ny väg från Bollebygd till Borås på Viaredssjöns norra sida. Till entreprenör för vägarbetet, tullhus, tullbommar och hemlighus utsågs brukspatron Sundler. Den första delen av vägen öppnades för allmän trafik 1836. För att täcka en del av kostnaderna för anläggningarna fastställdes 1834 att vägpenning skulle erläggas.

Denna gamla Tullstuga bör bevaras, enligt min källa så finns det fortfarande originaltapeterna kvar i stugan.

Här finns det en artikel om stugan. http://www.bt.se/boras/tullhuset-raddad-fran-rivning/

Vill du vara med att bidra att denna stuga bevaras så gå gärna med i Facebookgruppen ”Bevara Gamla Byggnader i Borås”.