Strandgatan (Västerbrogatan)

Blogg

En bild från 1891 där Viskan slingrar sig fram mitt i bild.  Till vänster ser vi ”gamla” brandstationen med tornet som tillhörde brandstationen. Som vi ser på bilden är inte Röda Kvarn byggt ännu, det byggdes 1914, ”Molanders” ser vi nedanför Sven Erikssonskolan. Till höger om bron över Viskan finns Wiskaholms AB som bildades 1870, vid Wiskaholmsfabriken uppfördes senare Wäveribolagets huvudkontor. Vid år 1890 hade Borås 8100 invånare. Uppe på Krokhallsberget ligger Olsvilla som huset kallades för.

Västerbrogatan går från Västerlånggatan till Stora Brogatan och kallades tidigare Strandgatan. Fick sitt nuvarande namn år 1928 efter ett beslut i stadsfullmäktige.

Det gamla fattighuset ”Bracka” byggdes 1823 på Krokhallstorget och det fanns även en skola närmast Viskan mellan 1823 till 1849. Byggnaderna revs 1927.

Några Facebooks Kommentarer

-Stan har ändrat sig …. kan man konstatera.

-Min mormor arbetade på Väfveribolaget som kokerska nån gång på 40-50-talet…. Själv arbetade jag där som kontorsbiträde en period -67.

-Sven Eriksson och Babbel-huset ser väl ut att vara samma men kanske ombyggda. Röda Kvarn saknas

-Min mormors farfar blev erbjuden att kvitta en skuld på 800 kronor mot norrbygärde på slutet av 18-hundratalet men han tyckte det inte var värt så mycket…

-Jag gillar dom här riktigt gamla korten bäst.