Strandgatan och Södra Torget

Blogg

Södra Strandgatan går utmed Viskan från Teaterbron fram till Södra Torget, gatan hette tidigare Strandgatan. Fick sitt nuvarande namn 1928 efter ett beslut i stadsfullmäktige.

Langlets färgeri är föregångaren till denna anläggning, som 1870 flyttades in till den blivande Stadsparken, men kontoret låg kvar på sin gamla plats och det fanns en spång över Viskan till fabriken. Åren 1855-1910 fanns ångfärgeriet i Carl Magnus Lundberg och hans familjs ägo.

Namnet ändrades till Fabriken Kilen när Victor Svensson tog över 1910,bror till David på Wiskaberg.

Verksamheten upphörde ganska snabbt efter sonen Sixten tog över verksamheten år 1922.

År 1879 uppflammade för första gången det elektriska ljuset i vår stad. Detta var tiotalet år innan staden fick permanent elektrisk belysning. Ingenjören Hakon Brunius, ”Sveriges förste elektriker” skötte förevisningen och lampan lyste 1½ timme. Den elektriska lampan fanns uppsatt på taket av fabr. Lundbergs fabrik, ”hvars egare ställt sin ångmaskin till förfogande.

Byggnaderna revs i mitten av 1920-talet.

Det ser så idylliskt ut fast nu tycker man att en fabrik ska inte ligger i Stadsparken, samtidigt tycker man att det är lite synd att det inte finns ett enda spår kvar av det gamla .

Några Facebook Kommentarer

– Till höger i bild ligger fabriken Kilen. Dom tände den första glödlampan i Borås år 1879.

– Kolla gatlycktorna, så vackra