Stora Brogatan

Blogg

Det fanns ett Apotek på Stora Brogata på 1700-talet, här på bilden ser vi Borås Apotek som klarade sig från båda stadsbränderna 1822 och 1827. Apotekaren hette Christian Fredric von Sydov. Samma Christian byggde Kristiansfält som sedan användes som Överstebostad.

1874 köpte Hjalmar Lind detta apotek men flyttade omkring sekelskiftet verksamheten till det stora pampiga stenhuset vid Stora Torget och bytte namn till Apoteket Kronan.

Några Facebook Kommentarer

– Är det inte för jävligt att alla vackra hus runt torget försvunnit

– Det var Bygg Sjögren som rev alla husen

– I gamla apotekshuset vid Stora Brogatan fanns Borås andra biograf som startade sin verksamheten 1904-12-02