Stenbro Näfra Spång

Blogg

Foto Glenn Murberg 20110616

Bron leder över Sörån cirka fyra kilometer från Sandhults på väg 180 (mot Alingsås) och är belägen i Sandhults socken Borås kommun. Bron togs ur trafik 1936 och dess gynnsamma belägenhet bidrar till att öka det kulturhistoriska värdet. Den fria spännvidden är cirka 4,5 meter.

Bron är byggd av råhuggen sten i kallmur och räcket har kvar alla sina ursprungliga stenstolpar och många av dom hämtade ur ån vid en renovering av bron 1992, dom gamla genomrostade järnrören ersattes med nya.

På uppströmssidan av bron finns en sten med årtalet 1820, den hittade Hembygdsföreningen i åkanten i samband med upprustningen av bron. Det finns en trekantig sten på nedströmsidan med texten inristad ”NÄFRA SPÅNG” av Kurt Axelsson i Töllsjö. Namnet finns med på kartor från 1800-talet.

Man ser på bilden vad nära man byggde efterträdaren till Näfra Spång och även den bron är ur trafik när ny väg byggdes 1991-1992, då ville vägverket riva denna gamla stenbro, man gick ända upp till regeringen och där man upphävde rivningsbeslutet.

Det fanns ingen färdväg för 250 år sedan mellan Borås och Alingsås. Carl von Linnés Västgötaresa den 5 juli 1746:

”Resan ställdes ifrån Borås förbi Sandhults kyrka, rätt i väster åt Alingsås, vägen var en gångstig som ej utan möda kunde ridas för stenar och branta backar. Vi vilade över natten uti Hedared, kvart. 6 från Borås.”