Stenbro Kransmossen

Blogg

Foto Glenn Murberg 20100505

Bron löper över Kransån öster om Trandared i Borås.  Väldig vacker envalvsbro med ordentligt träräcke som har kommit dit på senare tid. En del av stenmaterialet har synliga borrmärken och bron saknar ett täckande lager. Spannet har en spännvidd på 3.5 meter. Tyvärr så finns det en smal träbro på andra sidan av stenbro som är till för rullskidåkare som gör att det skymmer bron från andra hållet.

Denna vackra stenbro är från 1800-talets senare del. Bron ligger i ett naturskönt område på Kransmossen där det finns en stor idrottsanläggning. Förr i tiden fanns det här ett betydande skogsbestånd, odlingsområden och stora ängar. Det låg även ett antal torp i detta område.

Trots att bron ligger så avsides och är det en uppmärksam bro av alla dessa människor som motionerar här. Det är tur att man bevarar dessa kulturskatter, tyvärr så finns det inte så många just i Borås. Jag försöker att komma ut och dokumentera de broar som finns kvar i Borås Stad och även andra kommuner, just nu har dokumenterat ca 125 stenbroar och har ett antal kvar. Vet inte varför jag är så svag för stenbroar men troligtvis så är det för denna byggnadskonst.