Stenbro i Fritsla

Blogg

Foto Glenn Murberg 20131107

Hjältorps bro i Fritsla i Boras kommun, Marks härad som leder över Häggån nordväst om kyrkan. Den utgör en praktfull syn där den med sina fyra valv av huggen kallmurad sten och med en längd av i det närmaste 42 meter och 6 meter bred tronar på forsnacken omedelbart före de mäktiga fallen. Valven i bron är 5 meter breda och det finns tre pelarnosar mellan valven.

Bron stod färdig på 1870-talet så underlättade den förbindelsen med pastoratets dåtida moderförsamling i Seglora. Platsen vid bron var som en knutpunkt i samhället redan på 1600-talet. År 1696 fanns det fyra kvarnar och ett sågverk vid forsen, över ån kunde man komma på en primitiv gångstock. Det fanns en träbro är år 1840, den var 57 alnar lång och 5 alnar bred med landfästen av sten och vilade på tre pelare. År 1867 byggdes bron om men förstördes strax efter av en översvämning. Så det är ganska troligt att bron stod färdigt när L J Wingqvist började bygga sin textilindustri i Fritsla år 1874. Bron ansluter sig väl till den äldre industrimiljön och är ett högt kulturhistorisk värde.

Det är en mycket vacker gammalstenbro som fick en renovering år 2012. Nedströms är det ett vackert fall och där ligger det en kvarn. Tycker att det är bra att man bevarar dessa gamla stenbroar att bygga dessa är ju ett rent konstverk. Jag har blivit väldigt fascinerad av dessa stenbroar sedan jag fick nöjet att vara med om att renovera en gammal stenbro i Landa Vårgårda Kommun. Jag försöker att komma ut och få alla dessa broar fotograferade.