Stenbro Buagärde

Blogg

Foto Glenn Murberg 20120120

Stenbron finns i Bollebygds kommun och ligger mellan Olsfors och Grönkullen på höger sida om man kommer från Olsfors precis bredvid gamla RV40. Buagärde bro är uppskattningsvis 150 år gammal som har sett dagens ljus efter en ordentlig röjning av sly för ett antal år sedan. Valvet är uppfört i kilsten och flat natursten.

Det finns inga räcken och körbanan är starkt gräsbevuxen och tycker att bron är i ett gott skick och är vacker att beskåda.

Buagärde bestod för ca 100 år sedan av fyra gårdar. Sydost om bron inne i skogen bodde Fattig-Petter, torpet kallas fortfarande i dag för Petters torp. Strax intill hade Klas Andersson sin gård och väster om bron ute på det stora gärdet bodde Rike-Petter.

Något nedströms ligger Hägnen och Råssa, strax till vänster i bild ligger Hammars maskin.

Jag tycker att det är en mycket vacker liten stenbro och det är bra att man har röjt fram den så allmänheten kan beskåda denna lilla bron när de passerar. Ofta glöms de gamla broarna av och bara växer igen med en massa sly och när träden växer in med sina rötter i mellan stenarna så riskerar bron att rasa och det vore synd.