Stadsparken med Västerbro

Blogg

En vacker bild med Viskan som flyter stilla fram genom Västerbrons 3 vackra valv. Gamla Västerbro ersattes med denna bro omkring 1908, valven mäter 5,3, 6,2 och 7 meter och är byggd av sten beklädd oarmerad betong. Västerbro har breddats på senare tid, de tre segmentvalven mot Krokhallstorget är helt dolda av en svart trumma. PÅ Krokshall fanns fattighuset ”Bracka” som lades ner 1903-1904. Efter detta var huset en nödbostad och revs när Krokhallstorget på 1930-talet skapades. Torghandeln var dessförinnan förlagd till Stora Torget.

På den här tiden fanns det gott om skorstenar som bolmade ut en massa onyttig rök man var inte så miljövänlig på denna tid. Redan här ser man hur snyggt åkanten är stensatt, lite synd att man inte kunde fått se denna bild i färg.

Vid Gustav V:s besök i Borås den 29 juli 1924 med anledning av Älvsborgs regementes 300-års jubileum var infarten över Västerbro smyckad med en äreport med girlanger och kungakrona.

Stora Brogatan omnämns redan på 1600-talet som ”Stora konungagata åt broen”. Den ingick i den gamla stadskärna och är sannolikt Borås äldsta gata.