Skogsbackegatan

Blogg

Denna vecka kommer det att handla om Norrby, denna stadsdel är väl den som har ändrats mest. Inte många gamla hus som står kvar. Alla dessa vackra hus är borta sedan länge. Jag har inte så mycket minne av gamla Norrby men det har varit en vacker stadsdel med alla trähus. Den äldsta byggnaden som står kvar på  är gamla skolan som är byggdes 1905.

Årtalet när bilden är tagen är okänt.

Skogsbackegatan 2, 4 och 6 nerifrån räknat.

Skogsbackegatan 2 ingen uppgift när det är byggt.

Skogsbackegatan 4 är uppförd 1901 i trä av glasblåsare Wilhelm Andersson.

Skogsbackegatan 6 är uppförd 1893 och 1909 i liggande timmer av Axel Persson.

Hela kullen där Skogsbacken låg fick känna på grävmaskinerna på 1960-talet då husen på

Norrby revs.

Det finns fortfarande staket, stentrappor och rester av husgrunderna kvar.

Skogsbackegatan gick från Västra Nygatan till Norrby Långgata. Fick sitt namn 1932

 

Några Facebook kommentarer:

­- Ja det var verkligen en backe…..

– Den använde vi som pulkabacke, när jag var liten. Husen var borta.