Sandwalls Ångbryggeri

Blogg

Sandwalls Bryggeri på Bryggaregatan speglar sig så fint i Viskans vatten och den fina stensatta kanten. En mycket vacker bild på en vacker fabriksbyggnad som i dag inte finns kvar. Nu på platsen finns Vårdcentralen där och till höger heter parken Anna Linds park och den stora lönnen står fortfarande kvar. Vet ej årtal när bilden är tagen.

Sandwalls bildades av Alfred Sandwall år 1862 då han övertog det bayerska bryggeriet i Borås. Sandwall hade då praktiserat på Spatenbryggeriet i München. Sandwall var först med att brygga pilsner i Sverige.  Efter Alfred Sandwalls frånfälle 1930 övertogs bryggeriet av sonen Sven Sandwall. Under 1930-talet började Sandwalls tillverka läsk. Rörelsen ombildades 1944 till aktiebolag och under Anders Sandwalls ledning flyttade bryggeriet 1967 från centrala staden till en ny anläggning i stadsdelen Hulta. Sandwalls blev uppköpt av Pripps 1977.

Några Facebook kommentarer

– Startar Sandwals bryggeriverksamheten 1862, eller fanns det ett bryggeri tidigare i andra lokaler?

– Sandwals flyttade upp till hulta… När jag var grabb utvecklade vi en affärsidé att hämta tomglas där och panta i kiosken på hulta… Blev en hel del riff vill jag minnas… Men fanns det ett bryggeri tidigare än det på bilden?

– Ja…jag vet….Berg bryggeri är liten företaget…tror jag Sandwalls Bryggeri är rätt stort…företaget…