Sandgärdet vid Olovsholmsgatan

Blogg

Villa Sandgärdet som låg på Olovsholmsgatan och bilden är fotograferad år 1909. Olovsholmsgatan gick ifrån Allégatan till Pipersgatan och fick sitt namn efter ett beslut i Borås stadsfullmäktige år 1907. Kartan är lite omritad sedan dess, denna Pipersgatan finns inte länge utan den låg på andra sidan av Albanoliden och jag tolkar kartan rätt.

Här är en kartbild från år 1929 och i slutet av Olovsholmsgatan så ser man var Pipersgatan låg. Olovsholmsgatan fick sitt namn efter landeriet Olofsholm som låg där dagens brandstation ligger. Landeriet anlades i början av 1800-talet av handelsmannen Olof Scherdin och landerinamnet efter ägarens namn Olof. Tittar man på denna karta så ser man hur mycket som har ändrats på nästan 100 år.

Här ser vi en annan bild på Sandgärdet och det är en mycket eller rättare sagt var en mycket vacker byggnad och fotograferad år 1909. Villan byggdes av Palmén på 1850-talet men på Sandgärdet fanns det den bosättning redan år 1810 som då ägdes av mamsell Lund. Villan blev under 1900-talet mycket förfallen och revs på 1950-talet.

Inom den röda markeringen låg Sandgärdet. I dag så går inte Olovsholmsgatan in från samma plats utan man flyttade gatan en bit mot Kungsgatan, så ungefär där som det står ”Järnvägs” går gatan in i dag och sedan ansluter till den gamla gatan vid dagens Kungsbro.

Det är intressant att sitta och titta på gamla bilder och sedan titta på de gamla kartorna och se vad byggnaderna har legat en gång men många gånger när man sitter och jämför med de nya kartorna så är det en del gator som är borttagna samt att man ändrar hur gatorna går. Men det är ju det som är charmen att sitta och forska i detta och det är väldigt lärorikt.