Sandareds Järnvägsstation

Blogg

Ett vackert kort med ett ånglok och personvagnar bakom. Stationen finns fortfarande kvar. Stationen byggdes under slutet av 1800-talet i samband med järnvägen. Vid besiktningen år 1894 fanns det två rundspår om 331 respektive 68,6 meter och ett stickspår om 85 meter. År 1898 anlades ytterligare ett rundspår med 230 meters längd, två växlar samt en 60 meter lång mellanplattsform av trä och lastkajen förlängdes med 15 meter.

I januari 1902 så brann stationen ner till grunden men återuppfördes samma år. Östra växeln till spår 3 flyttades ut och spårlängden ökades med 126 meter. År 1905 tillkom säkerhetsanläggning med hävstångsställverk och fällbommar med galler sattes upp. Året efter förlängdes lastkaj och plattform av sten med 22 respektive 49 meter och 1908 byttes två växlar och försågs med tryckskenor. År 1913 tillbyggdes godsmagasinet. År 1918 installerades elektisk belysning. Nästan exakt 50 år efter stationshusbranden 1902 drabbades godsmagasinet av samma öde.

Jämför man stationerna Sandared, Bollebygd och Rävlanda så ser dom i stort sett likadana ut och stationen i Rävlanda som länge varit rivningshotad är ju undanröjt. Stationshuset i Rävlanda är så vackert nu i sin rödmålade fasad precis som Bollebygd och Sandared. Ska ta en tur till Rävlanda nu i vår och fota den vackra stationen och lägga ut det i bloggen och även en bild när byggnaden var fallfärdig.

Åter till Sandared, Det har även funnits en post i stationshuset men på hösten 1953 fick posten egna lokaler. En del av landsvägen Borås Göteborg, nämligen Sjömarken-Bollebygd nybyggdes på 1830-talet av en enskild person, som därför uppbar tull. Tullen var naturligtvis besvärlig för de resande och den avskaffades efter fyrtio år.(Där av att Grantull tullastugan på tullen där det fanns en bom över vägen)  Flera milstolpar var uppställda vid vägen så att de resande själva kunde kontrollera väglängden mellan gästgivargårdarna som fanns i Hedared, Sjömarken och Sandared. Gästgivaren var skyldig att mot betalning skjutsa vägfarande och tillhandahålla mat och husrum. Gästgivargården i Sandareds centrum hör till samhällets äldsta byggnader. Ytterligare ett gammalt hus ligger vid järnvägen på Rydet