Rydboholms Järnvägsstation

Blogg

Foto Björn Malmer den 15 september 1968

Rydboholm som blev känt av Rydboholmsbolaget startades av Sven Erikson, Sveriges första mekaniska bomullsväveri 1834. Väveriet flyttades sedan till Viskafors men i Rydboholm blev det istället färgeri, appreturverk m.m.

Nu idag är hör de boende i Rydboholm bara passerar genom samhället utan uppehåll. Stationen i Rydboholm byggdes år 1890 och under åren byggts om ett antal gånger, det var en viktig punkt för Rydboholmsbolaget som kunde transportera sina varor via järnväg i stället med häst och vagn som det var innan järnvägen kom till. Sven Erikson är mannen bakom att det blev en järnväg mellan Borås och Varberg. Järnvägen fick namnet ”Warberg – Borås Järnväg” och man började bygga järnvägen år 1877 hela banan blev 84 kilometer lång och järnvägen invigdes år 1880 men redan år 1879 kunde linjen användas för godstransporter mellan Borås och Björketorp. För att sammanbinda den nya linjen med den smalspåriga Borås-Herrljunga Järnväg byggde man en omlastningsstation vid Karlsberg strax utanför Borås. År 1930 förenades de båda bolagen till ett, med namnet Varberg-Herrljunga Järnväg.

Järnvägen följer i stort sett Viskans dalgång och passerar 12 orter mellan Borås och Varberg, banan har varit nedläggningshotad ett par gånger.

Åter till järnvägsstationen i Rydboholm den byggdes alltså år 1890 men fick möta sin överman 1973 då stationen revs och i dag finns inte ett spår kvar av byggnaden utan ligger nu en återvinningsstation här på platsen. En tid i Rydboholms historia var allt fokus på Rydboholmsbolaget, nästan alla jobbade på bolaget i Rydboholm och Viskafors. Att det anlades ett väveri i Rydboholm berodde allra mest på att Sven Eriksons kompanjon, C. Bäfverman hade sin gård intill vattenfallet som då passade perfekt till driften av fabriken.  Det fanns inte bara fabriken i Rydboholm utan 1850 byggdes väveriet i Viskafors och år 1857 la man all väveriverksamhet i Viskafors precis nedanför det 24 meters höga vattenfallet. Rydboholmsbolaget byggde även ålderdomshem, skola, lasarett, konserthus och kyrka både i Rydboholm och Viskafors. Många arbetarbostäder byggdes både i Rydboholm och Viskafors, tyvärr så finns det inte så mycket kvar av dessa. Vid Viskan på gränsen till Svaneholm finns det två hus kvar men dom andra husen rev Borås Kommun, tragiskt tycker jag man bör spara gamla hus i ett sådant gammalt brukssamhälle. I Rydboholm finns det ganska mycket bevarat som bl.a Sven Eriksons disponentbostad som han flyttade in år 1851, sedan finns även byggnaden där minuthandeln fanns och även vällingklockan finns kvar. Gamla blekeriet finns kvar intill Viskan vid den gamla stenbron och kyrkan som ligger så vackert vid Viskans strand och ovanför Viskan låg ålderdomshemmet som är rivet sedan länge, vet inte vilket år det försvann, finns en gammal stentrappa med räcke kvar som gick från vägen och upp till hemmet. Gamla kvarnen ligger nästan mittemot kyrkan fast fortfarande med träskivor för fönstergluggarna, man kan undra hur länge det ska stå så?

Kvarnen

Foto Glenn Murberg 20090319

Tänk vad vacker denna gamla byggnad skulle kunna bli med lite nya fönster och kanske restaurera området till en gång som det var när kvarnen var i drift.

Så man kan summera att Fabrikör Sven Erikson är ”pappa” till det mesta som finns i Rydboholm och Viskafors och det är roligt att så mycket gammal fortfarande finns kvar. Sven Erikson föddes den 29 mars 1801 i Stämmemad i Kinna och dog 1866 i Rydboholm. Sven Eriksonsgymnasiet är uppkallat efter honom. Nu har jag svävat ur riktigt från stationen i Rydboholm men det finns hur mycket historia i Rydboholm som helst men jag återkommer säkert till detta vid något annat blogginlägg.