Rådhuset

Blogg

Den 14 juni 1906 beslutade stadsfullmäktige om ett nytt råd hus, det blev en tävling bland arkitekterna som resulterade i 33 olika förlag men det som vann var ritad av Ivar Tengbom och Ernst Torulf.

Rådhuset uppfördes vid den östra delen av Stora torget och invigningen blev försenat på grund av två strejker men den 7 mars 1910 kunde man inviga Rådhuset. Byggherre var Borås Stad och ordförande i rådhuskommittén var Sven Sandvall. Byggnaden innehöll från början kommunal förvaltning, polis och domstol. 1957 flyttade kommunförvaltningen till det nya Stadshuset på Kungsgatan och rådhusrätten kunde alltmer ta huset i anspråk.

Från Stora Brogatan hade Polisstationens ingång 1910 – 1966. År 1966 flyttade polisväsendet till sina nuvarande större lokaler på Yxhammarsgatan.

1944 skänkte fabrikören Emil Rozell ett klockspel som sitter i Rådhusets södra torn. Klockarna spelar fyra gånger per dag klockan 08.00, 13.00, 18.00 och 21.00.

 

Några Facebook Kommentarer

– Vad fint det ser ut utan alla läskiga tegelhus.

– Charmigt!

– Och Tandpetaren istället för brunnen som prydnad på torget.

– Kåken måste ju ansetts som nästan vulgär mot övrig bebyggelse? Eller gnällde vi inte på den tiden?