Över Lafsån mellan Bohult och Storeskogen

Blogg

Foto Glenn Murberg 20121119

Denna tvåvalvsbro leder över Lafsån i Töllsjö socken. Den ligger mellan Bohult och Storeskogen ca 80 meter från Alingsåsvägen. Den togs ur bruk i början av 1930-talet då en ny bro byggdes uppströms.

I länsmuseets broinventering 1980 kan man läsa: ”Bron är byggd i två spann av råhuggen och kilad sten och med den fria spännvidden 2×2,25 meter och räcken saknas.”

När nya vägen byggdes fanns det räcken på båda sidor av bron, det bestod av stora gråstenar som låg tätt intill varandra. Bron har alltid kallats Nya bron, även sedan den nya vägen med sin egen bro kom till så troligtvis har det legat en äldre bro av något slag här intill.

Dom stora räckesstenarna ligger på åbotten, troligtvis nedvälta för att ge de allt bredare virkestransporterna tillräckligt med utrymme på bron. Stenarna hade en järnkrampa i toppen för längdslöpande järnrör.

Det är en vacker bro som är i behov av en renovering och att man röjer bort allt gräs som växer mellan stenarna. Sant att man återställer ovansidan med sina räckesstenar och järnrör. Synd att den bara står där och förfaller mer och mer.