Österlånggatan mot Stora Torget

Blogg

Fotografen står vid Hötorget (även kallat för Knappatorget). Konstapeln står i gatan och kollar trafiken, den enda trafiken är ju gångtrafikanterna och 2 cyklister.  Till vänster har vi järnhandeln Björklund & Frick uppfört omkring år 1830 i dag finns Miljoonbutiken här, till höger har vi Bröderna Franssons Speceriaffär byggt omkring år 1828 i dag finns Midashuset med bl.a Skatteverket. Bilden är troligen från 1920-talet.

Kvarter Midas har jag ett svagt minne av när det revs, fruktansvärt att riva ett helt kvarter man kan ju kalla det för ett kulturmord. Tycker det är synd när man inte sparar något åt kommande generationer. Tänk vad vackert centrum kunde ha varit om man hade bevarat dessa gamla träkåkar plus att ingen biltrafik tillåten utan bara människor på gatan vad levande centrum skulle vara då. Nej man river och river och bygger upp tråkiga byggnader utan någon som helst snickarglädje. Husen som finns i centrum i dag ser så gråa och tråkiga ut.

Några Facebook Kommentarer

-Tjugo över två är klockan

-Underbar miljö

-Vårt vackra Rådhus