Österlånggatan

Blogg

Södra Torget till vänster (även kallat för Trätorget) och Österlånggatan rakt fram. Långt bort skymtar Hotell Du Nord, Rådhuset är ännu inte byggt, bilden är någonstans mellan 1900-1908. Huset till vänster inrymde Strömqvist Järnhandel. Caroli kyrktorn skymtar i bild invigd år 1669 och överlevde 3 stadsbränder. Till höger Utfallska Gården numera kallad för Hemgården.

Några kommentarer från Facebooksidan

-Tänkte precis att alla huset är utplånade, men det är ju 2 som är kvar på bilden.

-Är väl tre? Utfallska, huset till vänster som inrymde Strömqvist Järn och Hotell Du Nord.