Nya ”Sälgeredsbron”

Blogg

Foto Glenn Murberg 20150531

Benämningen varierar mellan Sälgereds bro och Nya bron. Den är belägen en knapp kilometer uppströms Seglorabergs bro. Det finns olika uppgifter om brons ålder. I mittgardisten på brons insida nedströms finns emellertid byggnadsåret, ”1916”, inhugget.  Bron är 40 meter lång och spannen åtta, tio och åtta meter. Räcket är dekorativt i sin smäckra utformning, stengardister med överlöpande järnrör. Trafiken leds här mot Bollebygd. Bron är i mycketgott skick.

Omkring hundra meter nedströms finns ruiner av en gammal såg och spånhyvel, på tidigt 1920-tal fanns även en turbindriven kraftstation som levererade ström till kyrkan, Segloraberg och gårdarna runt omkring.