Lilla Brogatan

Blogg

Till Höger Hotell Borås som startade sin verksamhet 1858 och stängde 1962. Huset uppfördes år 1799 innehöll en våning med vindsvåning åt Lilla Brogatan, 2 våningar åt Holmsgatan. Hotell Borås hade 8 resanderum, 1 matsal, 2 vinterbonade verandor, 1 öppen sommarveranda och trädgårdsservering. Det fanns en panorama bild målad i olja av John Hedaeus 1935-1936.

Utom rådhussalen fanns som festlokal Söderströms i det forna Sandbergska garveriets hus, sedermera Hotell Borås. Stora salen var försedd med läktare och avdelad av en tunn vägg i två rum. Vid teaterföreställningar och baler togs väggen bort. Källarmästare Söderström överlät på 1870-talet rörelsen till källarmästare Jonsson från Göteborg. Vid dennes frånfälle övertogs rörelsen av döttrarna Hilma, Maria och Tekla Jonsson samt frugan Fredrika Tidblad

Vet inte när denna bild kan vara tagen men 1930-talet någon gång. Huset revs någon gång 1962-1963.

Några Facebook Kommentarer

– I huset till vänster vill jag minnas att det fanns en trikåfabrik? på 40-talet. Hade en skolkamrat vars pappa arbetade där.

– Alltså verksam i över 100 år då.