Lilla Brogatan - Västerlånggatan

Blogg

Lilla Brogatan sträcker sig från Varbergsvägen till Kungsgatan. Namnet Brogatan nämns redan år 1661, troligen åsyftas Lilla Brogatan. I en gammal karta kallas gatan mellan Viskan och Holmsgatan och ”staketet” (nuvarande Kungsgatan) hette Grännen. På en karta från 1789 kallades gatans östra del Lilla Gränden. Efter Stadsbranden 1827 breddades Lilla Brogatan ut och träd planterades. Träden försvann 1923.  Uppförd i slutet av 1880-talet och byggdes om 1936. Fotot är tagen 1903.

Huset står kvar i dag fast med putsade väggar. Enligt min uppfattning så var huset finare förr med alla dessa små torn på taket.

Några Facebook kommentarer

– Nuvarande fasad är ju lite ”steril” med jämförelse hur den en gång sett ut, var säkert nån villkor för att få vara kvar?

– Ja, fastigheten är slätputsad och gul i dag. Alla detaljer är bortputsade

– Skulle tro att mycket av den gamla fasaden finns under den nya, ser ut som dom har fyllt igen hålrummen mellan fönstren idag

– Mitt i stan, mitt emot Åhlens, gatan till höger går ner mot gamla teatern.