Kungsgatan

Blogg

Denna gång är vi på Kungsgatan (nuvarande Kungsleden), vilken vacker vy med trähus kontra stenhus och parkerade bilar på gatan. Trähuset vi ser är Kungsgatan 56 och är väldigt vackert med sitt vackra torn, det är synd att man väljer att riva sådana hus. Tänk vilken vacker syn det hade varit när man kör på Kungsleden istället för Pingstkyrkan som man valde att bygga här och ett parkeringshus får se detta vackra hus. Resterande hus på vänster sida finns kvar än i dag frånsett det lilla trähuset efter det stora stenhuset.

Vet inte när bilden är tagen men 1940-1950-tal kanske har svårt för att datera bilder. Till höger utanför bild byggdes den nya Stadshuset som man flyttade in År 1957. Det var mycket som försvann när man byggde ut Kungsgatan till Kungsleden 1976, man rev också det vackra huset som kallades för Asplyckan som låg i korsningen Åsbogatan-Arlagatan. Förstår inte att man kan komma på en sådan sak att bygga en genomfartsled genom Borås det är ju lika illa som att dra Stadsmotorvägen genom staden. Alla dessa farliga godstransporter som går genom här varje dygn. Det hade varit bättre om man kunde ha byggt dessa genomfartsleder utanför Borås och då hade man kunnat sparat en del gamla vackra hus åt eftervärlden.

Är det någon som läser bloggen som har bilder på när man rev husen efter Kungsgatan för att bygga Kungsleden ta kontakt med mig på min mail är intresserad av bilder på husen som revs och under arbetet med Kungsleden. Håller på att skapa lite olika sidor av Borås på min hemsida, så har du några negativ som jag kan få låna och scanna in så är jag väldigt tacksam om jag får låna dessa. Hör av er.