Hörnet Stora Brogatan – Sandgärdsgatan

Blogg

Borås Nyheter (liberal) grundades 1922 och lades ner 1951 Här en bild på fastigheten där tidning trycktes och utgavs. Här med tekniska personalen fotograferad omkring år 1933.

Tyvärr så finns inte detta vackra hus kvar i dag utan ersatt med en betongkub. Dom kunde bygga trähus på den tiden, det ser man bara på att träsniderier och dom gamla fina skyltarna.

Några Facebook Kommentarer

– Min Far arbetade här som typograf i många år och är i ljus rock i främre raden omkring 26-27 år.

– är det inte korsningen Stengärdsgatan-S.Kyrkogatan, huset finns väl kvar?

– Det är på Stora Brogatan huset låg. Det syns lite av Stengärdsgatan t.hö. i bilden när den har ett fåtal meter kvar till en trappa ned till L:a Brogatan. Åt vänster i bilden är det 30 m kvar till Kungsgatan.