Holmströmsgatan

Blogg

Vi håller till på gamla Norrby denna gång också, årtalet för när bilden är tagen är okänt.

Holmströmsgatan 5, 7 och 9.

Holmströmsgatan 5 (Färgaren, Skogalund 3) uppfört 1895 av liggande timmer av Fabriksarbetare Carl Edvard Svensson.

Holmströmsgatan 7 (Färgaren, Skogalund 4) uppfört 1897 av eldare Klas Olausson.

Holmströmsgatan 9 (Färgaren, Skogsbacke 4) uppfört 1892 i trä av Borås Wäfveri.

Holmströmsgatan en gata inom det gamla Norrbygärde-området. Gatan fick sitt namn år 1908 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Gatunamnet till minne av urfabrikören Jöns Petter Holmström (1809-1863). Gatan försvann under bostadsbyggnationen på 1960-tal.

En klassisk idyll som försvann för det ”Nya Norrby”, lite tråkigt att de rev allt som fanns i vägen utan dom kunde sparat lite åt eftervärlden. Tycker att det är viktigt för våran nya generation få se hur man levde förr.

Några Facebook Kommentarer

– Handikappvänlig miljö!!!
Måste väl ha funnits mer lätt-tillgänglig mark? Förstår inte tanken bakom denna byggnation! Var låg Holmströmsgatan, kan inte placera den?

– Holmströmsgatan var en liten gatstump som gick från norra delen av Billdalsgatan österut mot Göteborg-Borås järnväg söder om Skogsbacke. Den horisontella linjen mitt i bilden till höger är nog järnvägsbanken.