Holmsgatan

Blogg

Holmsgatan gick från Västerbrogatan till Lilla Brogatan. Äldre namnform: Holms Gatan år 1728, gatans namn är troligen efter rådmannen och vice borgmästaren Anders Holm från Getholmen (Hedvigsborg). Han ägde en gård i närheten, Anders var en riktig krutgubbe vid 92 års ålder ställde han upp i borgmästarvalet i Borås och när han lämnade sina offentliga uppdrag hade han redan fyllt 101 år.

Byggnaden som ligger rakt fram tillhörde J P Petterssons garveri i kvarteret Elektra. Byggnaden revs och ersättes av Borås nya elverk 1894 som ännu finns bevarat i dag och till vänster så ser vi ett magasin som tillhörde Wäfveribolaget i kvarteret Viskaholm.

Byggnaden till höger är kammarherre Ugglas hus i kvarteret Galatea som uppfördes efter branden 1827 och var ett av Rydinska stöphusen. Det finns bara ett stöphus kvar i Borås och det ligger vid Skaraborgsvägen intill Viskadals fabrik. Denna byggnad revs och fick lämna plats för Telegrafverkets byggnad som byggdes år 1913. Det vita huset  är en del av Berglundska gården som jag tidigare skrivit om. Skorstenen tillhörde Swartz Färgeri som senare blev Linds Färgeri. Då kunde man få se Viskan i alla möjliga färger.

Notera den vackra gatulampan plus att det är kullerstenbelagd gata även stensatta trottoarer. När bilden är fotograferad vet jag inte med vi kan ju konstatera ett det är innan 1894 det var då elverket byggdes. Det är en vy som inte är sig lik i dag finns inget som är kvar, förutom gatan då.