Hallbergsgatan

Blogg

Ännu en svunnen miljö, fotografen står på Stora Brogatan och blickar ner mot Wiskaholm. Swedén & Larssons järnhandel till vänster som efter några decennier flyttade till Stora Brogatan 5 och sedan en ytterligare flytt skedde till i början av Lars Kaggsgatan Jag har även för mig att järnhandeln även fanns på Lilla Brogatan 26 också innan dom flyttade till Lars Kaggsgatan men ska låta det vara osagt. Skylten på det högra huset ser ganska rolig ut eftersom skylten fortsätter utanför huset, på skylten står det  ”Julia Welanders Leksaksaffär”

Det enda hus som finns kvar i dag är huset på vänster sida med adress Hallbergsgatan 2-4 byggt 1925 med 3 våningar och inredd vind med 21 lägenheter, 3 butikslokaler och en verkstadslokal. Butikerna var  bl.a Konsumtionsföreningen, Pappersaffären Viking och Zagra Damkonfektion.Inga större ombyggnader har skett med byggnaden som ser i stort sett likadan ut i dag. Rakt fram ser vi Wiskaholm som senare blev Borås Wäfveri det vackra huset som är byggt efter viskans former byggdes 1914.

Det er ut att vara en fin dag och då passar man på att köra med cabben nere, finns stenbelagda gator. Rent och snyggt är det på gatorna, det ser så stilrent ut på något vis. Bilden är fotograferad någon gång på 1930-talet.