Gamla Sälgeredsbron i Seglora

Blogg

Denna nu så smått förfallna stenbro med tre valv byggdes 1856 och årtalet går att avläsa på en av räckeståndarna. Detta är den äldsta av de tre stenbroarna som går över Viskan i Seglora. Stenbron är 66 meter lång, som ersatte en tidigare träbro som fanns här. Bron har två stora valv och ett mindre valv. När det är högvatten kommer det lilla valvet väl till pass när beteshagarna översvämmas.

Stenbron har skadats vid minst tre tillfällen, den första skadan efter några år efter den byggdes. Då rasade den på grund av dåligt underarbete och fick byggas upp igen.

Andra gången bron rasade skedde 1952 när det var mycket högt vattenstånd, då skadades ett av valven kraftigt och har lagats i flera omgångar.

Vintern 1999 rasade det lilla valvet och då byggde man upp ett helt nytt valv och 30 meter av vägbanken renoverades.

Lite synd att bron har förfallit så mycket som den har gjort, en renovering av bron skulle vara bra innan den rasar ihop helt och hållet. Biltrafik över bron är förbjuden.

Foto Glenn Murberg 20150531