Fjärrbuss-stationen

Blogg

I vänsterkant skymtar Erlabolaget mitt i bild ser vi Caltex som låg på Österlånggatan, det stora huset är Sirusskolan som ligger i korsningen Österlånggatan-Fabriksgatan-Allégatan.

Byggnaden är uppförd år 1886 av Borås Stad och är tillbyggd år 1911. På initiativ av direktionen för den tekniska elementarskolan öppnade år 1858 en söndags- och en aftonskola med lokal i sadelmakare Östlunds gård vid Stora Brogatan. Som ende lärare fungerade C. A. Leverin under 26 år, med undervisning i frihandsteckning, linearritning, aritmetik, välskrivning och bokföring. Sedan riksdagen år 1919 fattat beslut om inrättande av yrkes- och lärlingsskolor har utvecklingen gått raskt framåt och lokalfrågan varit bekymmersamt. För Borås Stads skolor för yrkesundervisning fick frågan emellertid en mycket tillfredsställande lösning år 1932, då skolan övertog en gammal flickskolebyggnad på Österlånggatan 69. Dessutom disponerade skolan lokaler på andra håll.

Ser underbart vackert ut med dessa gamla bussar och alla dessa småhustak vi ser mellan Siriusskolan och Erlabolaget. Byggnaden byggdes år 1917 och är ritad av Lars Kellerman som har ritat många byggnader i Borås. Erlabolagets ägare AB Eriksson & Larsson som tillverkade Elson-herrkläder och Erla-arbetskläder. Det är ganska mycket som har ändras i denna vy bl.a har finns det en stor fabriksbyggnad mellan Siriusskolan och Erlabolaget där Oscar Jakobsson finns i idag och där bussarna står är det en parkeringsplats med skulpturen Pinocchio står nu.

Man ser att alla bussarna har reservhjul med sig, det ser man inte i dag. Undra om busschauffören bytte däcket själv om han fick punktering. Kanske finns någon läsare av bloggen som körde buss på den tiden som kan svara på den frågan. Bilden är fotograferad någon gång på 1940-1950-talet. Caltex har jag skrivit om tidigare och finns att läsa här: http://gamlaboras.blogg.bt.se/blogg/caltex-fabriksgatan-osterlanggatan/#more-112

Några Facebook Kommentarer

– Vart ligger detta?

– Du ser fd Siriusskolan, numera Folksamhuset, framför bussarna

– Här står väl Pinocchio nu ?

– Ja där står PINOCCHIO förgäves och väntar på bussen till LJURHALLA!

– Med dom gula bussarna åkte man till Dannike