Elinsdal

Blogg

Torpagatan gick parallellt med Elinsdalsgatan. Gatan försvann troligen från gaturegistret under 1950- eller 1960-talet. Gatan fick sitt namn år 1907, efter ett beslut i Stadsfullmäktige. Gatan gick in från Södra Korsgatan och var en återvändsgata.

Det gick som en löpeld genom staden den 21 augusti 1923 att Elinsdal var översvämmat. Vattnet hade trängt ner i källarna och på sina ställen även i lägenheterna. Den öppna platsen söder om Södra Snickerifabriken var förvandlad till en sjö. Den trånga, lågt liggande stadsdelen företedde bitvis av ett Venedig i miniatyr med nedsjunkna kanaler. Militär grävde diken för vattnets avledning genom Lillån. Ingenjör Swedenborg framhöll orsaken till översvämningen till huvudsaklig del berodde på den ovanligt starka nederbörden. Det gamla avloppet hade tagit bort på grund av kulvertarbeten och hö hade förts ner till avloppet vid Spårgatan och täppt till detta.

Tänk vad kul alla dessa ungar tyckte detta var med allt vatten men tänk vad det förstörde mycket när källarna blev fulla med vatten. Det fanns ju inte samma hjälp att få som i dag så det var nog många av fastigheterna som blev fuktskadade. Tyvärr finns inga hus kvar av dessa på bilden, jag vet inte vilket år dessa hus försvann. Bilden är fotograferad år 1923