Den gamla stenbron i Skene

Blogg

Skebro är namnet på denna vackra stenbro i tre ståtliga valv. Längden på bron är 50 meter, spannen är väl tilltagna också med 7 meter, 9,25 meter och 7,4 meter. Räckena utefter bron är byggd med massiv stenfot och förstärker ytterligare brons skönhet. Byggnadsåret för bron är lite osäkert det är två årtal som figurerar år 1875 och 1881 men det är ingen som vet säkert.

År 1934 tog Skebro ur trafik och Marks kommun tog över ansvaret för bron. När jag var och fotograferade bron och gick över den så var det en del stora hål i den och på varje sidan stod en skylt med ”RASRISK”, så kommunen bör ta sitt ansvar nu och börja se över bron och göra en omfattande renovering av bron innan den rasar. Man bör bevara denna vackra stenbro, sedan bör man röja lite träd runt hela bron. Sedan lite skyltar skulle stå vid bron med lite information om bron. Vi måste vara rädda om våra kulturskatter, en sådan här stenbro är rena konstverket.

Ett par kilometer söder on Skene finns Slottsberget, ruiner efter en borg/spärrfästet Öresten som är uppfört omkring år 1365. Markborna var svenskar och hallänningarna var på den tiden danskar och fejderna mellan dessa skall ha varit många och blodiga. Tidvis var Öresten i danskarna händer.

Länsmuseet gjorde en broinventering 1980 där säger man att Skebro får anses som en imponerande bro både storleksmässigt och stilmässigt. Den är en av de broar i Älvsborgs län som har det allra största kulturhistoriska värdet och få anses som mycket välbyggd. Det finns ganska många stenbroar i Marks kommun men tyvärr så är det många av broarna som har en gjuten betongplatta på körbanan lite synd tycker jag men hade de inta lagt på en sådan så hade säkert dessa broar varit rivna och ersatta med nya betongbroar.