Brotorps Stenbro

Blogg

Brotorps bro leder över Kransån i Brotorp cirka tre kilometer från Borås . Bilden är tagen den ‎5 ‎maj ‎2010 mig själv Glenn Murberg.

Bron är byggd av kvadderhuggen sten omkring år 1900. Räcket består av sex stengardister på vardera sidan.

Under AK-arbete i bland annat Brotorp omkring 1932-1933 rätades väg 27. Bron fick ligga kvar, helt nära nya vägen, och fungerade fram till början av 1990-talet som lokal förbindelselänk. Numera är den öppen endast för gång- och cykeltrafik.

På den nya genomfartsvägen uppfördes en betongbro i samband med AK-arbetet 1932-1933.

Bebyggelsen var gles i Brotorp på den tiden. Omkring 10 till 12 hus kan det ha varit. Närmast bron fanns det åkrar på båda sidorna av Kransån.

Broområdet är både vackert och lugnt.  En mycket vacker envalvsbro som har stått i över 100 år och som säkert kommer att stå i hundra år till. Bara den sköts och att det inte få växa igen så att trädrötterna tränger in bland stenarna.

Den första stora byggnaden var ett förråd uppfört i slutet av 1950-talet av Algots i Borås. I mitten av 1980-talet övertogs byggnaden av Hedlunds bröd i Borås. År 1995 revs den.

I mitten av 1980-talet drog det nya Brotorp igång. Villabebyggelsen blev betydande. En ny stadsdel växte fram.