Brotorps Stenbro

Blogg

Foto Glenn Murberg 20100505

Brotorps stenbro leder över Kransån i Brotorp ca 3 km från Borås Centrum man kan skymta bron från gamla riksvägen 27. Bron är byggd av kvadderhuggen sten troligtvis i början av 1900-talet och räcket består av sex stengardinister på vardera sida.

Omkring 1932-1933 så rätades väg 27 och en helt ny betongbro byggdes av så kallade AK-arbetare. Den gamla stenbron fick ligga kvar och fungerar nu som gång- och cykelväg. Förr i tiden var bebyggelsen ganska så gles i Brotorp det fanns cirka 10-12 hus och närmast bron fanns det åkrar på båda sidor av Kransån.

Den första stora byggnaden som byggdes upp här var något slags förråd av Algots i Borås någon gång i slutet av 1950-talet. I mitten av 19080-talet som tog Hedlunds Bröd över byggnaden och år 1995 så revs byggnaden .I mitten av 1980-talet började den nya stadsdelen Brotorp att växa fram.

Uppströms finns det en stenbro till men den får vi ta vid ett annat blogginlägg. Jag tycker att är bra att man sparar dessa gamla stenbroar och att man använder dom bl.a till gång- och cykelvägar. För vi ska vara stolta över vårt arv från tidigare generationer, när dom byggde dessa broar så använde de nästan bara sina händer. Det är verkligen ett riktigt hantverk, jag har själv fått vara med om att renovera en gammal stenbro i Landa Vårgårda Kommun och det var riktigt intressant att se på nära håll hur bron är uppbyggd. Kommer att göra ett blogginlägg om denna renovering fast bron ligger utanför Sjuhäradsbygden så kan det vara kul att visa upp en bro som man har varit med om att renovera.