Brodal

Blogg

Hörnet av Brodalsgatan – Petersbergsgatan. Brodalsgatan gick från Teknologgatan till Stadsmotorvägen, fick sitt namn år 1907 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Petersbergsgatan gick från Varbergsvägen till Boråshallen, fick sitt namn år 1907 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Gatunamnet efter landeriet Petersberg, anlagt i början av 1800-talet av handelsmannen Petter Lund (1787 – 1866). Landerinamnet efter ägarens förnamn Petter.

Troligtvis är bilden från början av 1900-talet, Brodals Livs i högra hörnet av bilden.

Bilden visar en helt underbar miljö utan biltrafik men jag kan tänka mig hur livsformen var att leva då i dessa gamla träkåkar med utedass och vinden gick nog igenom dessa träväggar. Tyvärr så är hela detta kvarter borta finns ett hus kvar på Brodal ligger precis bredvid stadsmotorvägen undanskymt av den stora glasbyggnaden Gina Tricot som jag tycker inte platsar där utan den skymmer Borås när man kommer på motorvägen från Göteborg.

Några Facebook Kommentarer

-Jag bodde där 65-67 på Sandmansgatan 4.

-Bodde några år på brodalsgatan 15 i samma hus som Göte Johanssons livs o brodals lunch rest,

-Bodde på Brodalsgatan 17 och det i lägenheten som låg under balkongen längst till höger…flyttade därifrån 1964

-Jag bodde på Brodalsgatan 5 till 1961