Brännerigården

Blogg

Brännerigården på Västerlånggatan

F.d Swartzka teatern, uppförd 1734, sannolikt som bostadshus i en stadsgård. Borås enda kvarvarande byggnad på sin ursprungliga plats. Byggnaden ingick senare i ett kronobränneri som anlades 1776 och därav namnet. Byggnaden användes senare som färgeri där byggnaden fungerade som ett kontor. Utöver detta har den används till bl.a teater och hotell.

Byggnaden har klarat sig undan för 3 stadsbränder 1727, 1822 och 1827.

Bilden är tagen 1926.

Några Facebook kommentarer

– Vet någon varför de missade den kåken? Här kunde ju ett knippe lägenheter med pensionärskuvöser fått plats.

– Brännerigården har linte fuinnits på någon rivningsplan i ”modern tid”. På 1960-talet fanns däremot planer på att flytta Brännerigården till den tomma tomten intill Flaménska gården vid Södra Torget. Det hade blivit ett fint tillskott till Utfallska gården och Strömqvists järnhandel.

– Tänk va fint med lägenheter i den kåken och strand promenaden bakom. Nästan synd till arbetsplats, tycker jag.

– Här huserade Robert Holmqvists maskinaffär i många år